Symbol BV > Trainingen > Lean Six Sigma Master Black Belt

Lean Six Sigma Master Black Belt «

Master Black Belts beschikken over excellente deskundigheid en kennis op het gebied van Lean Six Sigma. Master Black Belts zijn verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen van verbeterprogramma’s. Ze ondersteunen het management in het bepalen van de juiste strategie en doorbraakprojecten. Ze ontwikkelen en geven trainingen op alle Belt-niveaus, en coachen Green en Black Belts in het uitvoeren van hun projecten.

Voor wie

Black Belts met minimaal vijf jaar projectervaring die zich verder willen ontwikkelen tot Master Black Belt, LSS Deployment leader of LSS trainer. Om deel te kunnen nemen aan deze training dient u te voldoen aan de volgende criteria:

 • Geslaagd voor Black Belt examen (ASQ, LSSA of vergelijkbaar).
 • Minimaal vijf jaar praktische ervaring in het uitvoeren van GB en BB projecten.
 • Enkele jaren ervaring in het coachen van GB’s of BB’s.
 • U dient een afgerond Lean Six Sigma project te verdedigen in de training.

Doelstelling

Na deze training bent u in staat om organisaties te ondersteunen in het ontwikkelen van hun verbeterstrategie. U bent tevens in staat verbeterprojecten en veranderprojecten daadkrachtig te managen. Naast het opdoen van nieuwe technieken en kennis, dient u ook een eigen project te presenteren en een onderwerp (naar keuze) te doceren. U ontvangt hierover feedback van de groep en van een ervaren MBB.

Inhoud

Symbol heeft een masterprogramma opgesteld van verschillende onderwerpen. Voor het verkrijgen van het LSSA MBB certificaat moet u een 4-tal verplichte masterclasses volgen en daarnaast nog minimaal vier dagen uit het onderstaande keuzeprogramma. U kunt zich voor elke masterclass afzonderlijk inschrijven. U kunt echter ook contact opnemen met één van onze opleidingsadviseurs indien u zich voor meerdere dagen wilt aanmelden.

Verplichte masterclasses:

 • Strategy development & strategy deployment (1 dag)
 • Lean Leadership & LSS Coaching (1 dag)
 • Training design & delivery (1 dag)
 • Projectverdediging (1 dag)

Keuzeprogramma:

 • Agile project management Scrum master (2 dagen)
 • Data Visualization & Exploratory Data Analysis met JMP (2 dagen)
 • Smart Industry Foundation (1 dag)
 • Big Data analytics (2 dagen)
 • Smart product development / DFSS (2 dagen)

 

Strategy development & strategy deployment

Het ontwikkelen van een verbeterstrategie en het vervolgens opzetten en uitrollen van deze strategie is een hele uitdaging. Dit vraagt om een heldere visie, een plan van aanpak, een team, projecten, training, coaching, etc. Voor veel organisaties is het opzetten en aansturen van een dergelijk programma geen dagelijkse bezigheid en daarom wordt vaak de hulp ingeroepen van een interne of externe MBB. In deze masterclass behandelen we hoe u zo’n programma opzet en aanstuurt.

Voor wie

De Lean (Six Sigma) transformatie vergt leiderschap van iedereen in de organisatie. Deze training is dan ook voor meerdere personen in de organisatie geschikt, maar vooral voor iedereen die verbeterprogramma’s initieert, ontwerpt en aanstuurt. Voorkennis van Lean is noodzakelijk.

Doelstelling

In deze masterclass krijgt u een framework en handvatten aangereikt voor het opzetten van een breed verbeterprogramma. Tegelijkertijd bespreken we ook waar deelnemers in de praktijk in hun eigen organisatie tegenaan lopen en hoe deze uitdagingen het best aangepakt kunnen worden.

Inhoud

We vertrekken vanuit de strategische langetermijndoelstelling van de organisaties van de deelnemers. We herhalen kort de Hoshin Kanri en het CIMM assessment. Vervolgens werken we in groepjes aan het opstellen van een verbeterplan. We doen dit aan de hand van een real life case van een organisatie die over meerdere locaties een verbeterprogramma wil uitrollen. Hoe zou u dat aanpakken?

 • Strategy development.
 • Strategy deployment.
 • Project alignment with strategic plan.
 • High Performance Organization (HPO).
 • Organizational maturity (assessment op ‘Mens & Organisatie’).
 • Change readiness assessment.
 • Ontwerpen van een verbeterorganisatie.
 • Competenties van medewerkers.
 • Standhouden van verbeteringen.
 • 4 Disciplines of Execution (4DX).

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau

Directie, management, HBO / HBO +

Duur

1 dag

Lean Leadership & KATA Coaching

Als u Lean echt onderdeel wilt laten worden van de organisatie is er meer nodig dan medewerkers naar training sturen. De cultuur van de organisatie moet worden omgebogen naar een daadkrachtige verbetercultuur. In deze masterclass gaan we concreet in op een manier waarop u hier invulling aan kunt geven.

Voor wie

De Lean transformatie vergt leiderschap van iedereen in de organisatie. Deze training is dan ook voor meerdere personen in de organisatie geschikt, maar vooral voor iedereen die verbeterprogramma’s initieert, ontwerpt en aanstuurt. Voorkennis van Lean is noodzakelijk.

Doelstelling

Tijdens deze masterclass gaan we dieper in op het aansturen van een groot verandertraject. U leert hoe u als manager een coach kunt worden voor uw medewerkers en collega’s.

Inhoud

Deze masterclass Lean Leadership gaat enerzijds in op de ‘harde’ of transformatie/proceskant: welke mechanismen en methodieken kunt u inzetten om uw organisatie effectief en efficiënt te transformeren? Anderzijds gaat deze masterclass in op de ‘zachte’ of transitiekant: hoe kan ik optimaal coachen en sturen op de ontwikkeling van mijn medewerkers en wat vraagt dit van mijn eigen manier van werken?

 • Organisatie cultuur & Change management.
 • Organisatie brede commitment.
 • Ontwikkelen competenties bij medewerkers t.a.v. continu verbeteren.
 • Inspireren van medewerkers.
 • Effectieve en verbindende communicatie.
 • Teamprestatie en motivatie.
 • Improvement Kata en Coaching Kata.
 • Ontsluiten en stimuleren van het creatieve vermogen van medewerkers.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau

Directie, management, HBO / HBO +

Duur

1 dag

Training design & delivery

Binnen een organisatiebrede Lean of Lean Six Sigma implementatie is het opleiden van medewerkers een cruciaal onderdeel.  Het is belangrijk om een duidelijke verbinding te leggen tussen het strategisch verbeterplan en de noodzakelijke competenties van betrokken medewerkers. Naast het analyseren van de behoefte besteden we in deze masterclass ook veel aandacht aan het ontwikkelen van trainingen en didactische vaardigheden. Tenslotte behandelen we het borgen van kennis door middel van het train-the-trainer principe.

Voor wie

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die intern in de organisatie trainingen gaat ontwikkelen en verzorgen waaronder ploegleiders, afdelingsmanagers, Green Belts, Black Belts en Master Black Belts. Enige voorkennis over Lean Six Sigma is echter niet vereist.

Doelstelling

In deze compacte masterclass leert u de opleidingsbehoefte in een verbeterprogramma in kaart te brengen. U leert tevens hoe u opleidingsprogramma’s ontwerpt en ontwikkelt. Verder ontplooit u tijdens deze masterclass uw eigen didactische vaardigheden.

Inhoud

 • Opleidingsbehoefte analyseren.
 • Opstellen van leerdoelen (Bloom).
 • Training design en curriculumontwerp.
 • Leerstijlen van Kolb.
 • Leervormen (Flipped classroom).
 • Voordoen-Meedoen-Zelfdoen principe.
 • Gebruik van digitale leermiddelen.
 • Ontwikkeling van training en alternatieven voor Powerpoint.
 • Opstellen lesplan en leerplan.
 • Implementatie van training en werkvormen.
 • Didactische vaardigheden, presentatie vaardigheden en moderatie.
 • Opleidingsevaluatie (Kirkpatrick).
 • Borging van kennis en het ‘Train-the-Trainer’ principe.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau

HBO / HBO +

Duur

1 dag

 

Projectverdediging

Binnen het Master Black Belt programma is het een verplicht onderdeel om één van uw afgeronde Black Belt projecten te presenteren en te verdedigen. U presenteert uw project aan de groep en ontvangt feedback van andere Master Black Belts in opleiding en van een ervaren Master Black Belt.

Voor wie

Deelnemers die zich willen laten certificeren als Master Black Belt. Ook Green en Black Belts die een afgerond project willen presenteren en verdedigen kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst.

Doelstelling

De doelstelling van deze bijeenkomst is dat u kennis en ervaringen deelt over het uitvoeren van verbeterprojecten. Alle Belts lopen in de projectuitvoering tegen vergelijkbare uitdagingen aan. De doelstelling van deze dag is om met elkaar te delen hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden.

Inhoud

Alle deelnemers presenteren hun project aan de andere deelnemers. U ontvangt feedback van de groep en vervolgens van een ervaren Master Black Belt. U dient dit onderdeel met succes af te ronden voor uw Master Black Belt opleiding. Het project hoeft niet perfect te zijn, maar moet wel goed genoeg bevonden worden. In het geval uw project reeds is goedgekeurd door de LSSA, is dit geen probleem. Indien uw project (nog) niet is goedgekeurd door de LSSA, adviseren wij u dit op voorhand in te dienen of met een MBB coach te bespreken.

 • Project beoordelingscriteria.
 • Project template.
 • Procesmatige aanpak.
 • Presentatievaardigheden.
 • Onderbouwing.
 • Uitdagingen en oplossingen.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau

HBO / HBO +

Duur

1 dag

Agile project management & Scrum Master

In projecten wordt steeds vaker voor een Agile of Scrum aanpak gekozen. Sneller en goedkoper betere systemen realiseren is het doel. Evenals een optimale aansluiting bij de wensen van de opdrachtgever. De Scrum Master helpt het team om steeds meer Agile te worden. Hij faciliteert de teamsessies en is actief op zoek naar het verwijderen van belemmeringen en risico’s. Wil je inzicht en vaardigheid? De valkuilen van Scrum voorkomen? Volg dan deze Scrum Master cursus, je bent dan in staat Scrum succesvol toe te passen in projecten.

Voor wie

Professionals en managers die Scrum Master willen worden. Deze training is geschikt voor een breed scala aan functies: engineers, productontwikkelaars en projectleiders.

Doelstelling

Na deze training bent u in staat Scrum succesvol toe te passen in projecten. Als Scrum Master raakt u met deze cursus thuis in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een Scrum-project te laten slagen. U helpt het team om de performance van het development team te verhogen door steeds meer Agile te worden. U faciliteert de teamsessies en bent in staat om actief belemmeringen en risico’s te verwijderen. Optioneel kunt u zich inschrijven voor het Scrum Master examen.

Inhoud

We voeren de training uit op een Scrum manier. Dat betekent dat we aan het begin van de training aangeven wat de onderwerpen zijn die we in ieder geval belangrijk vinden om te behandelen, en dat vullen we aan met vragen / verwachtingen / problemen die de cursisten willen inbrengen. Vervolgens laten we de cursisten aangeven hoe belangrijk ze de onderdelen vinden (op een Scrum/Agile manier), zodat de nadruk komt te liggen op de echt belangrijke delen.

 • Relatie tussen Scrum, agile en andere ‘methoden’.
 • Scrum principes & proces.
 • Scrum events: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review/demo, Retrospective.
 • Scrum artifacts: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.
 • Scrum rollen: Product Owner, Scrum Master, Development Team.
 • Scrum Board, Planning Poker, Burndown Charts.
 • User stories / INVEST en Release planning.
 • Scrum of Scrums.
 • Tips voor Scrum Masters en Product Owners.
 • FullScrum of ScrumBut.
 • Embedding Scrum in de organisatie en Verandermanagement.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau

HBO / HBO +

Duur

2 dagen

 

Data Visualization & Exploratory Data Analysis met JMP

Green en Black Belts leren in hun opleidingen te werken met Minitab. Er zijn echter veel bedrijven die gebruikmaken van JMP voor het visualiseren en analyseren van (big) data. Bij JMP gaan data-visualisatie en Exploratory Data Analysis (EDA) hand in hand. Door dynamische graphics en krachtige statistieken te koppelen, helpt JMP om op een interactieve manier data te analyseren en modellen te ontwikkelen.

Voor wie

Green Belts, Black Belts, Master Black Belts and Data Analysts. Voorkennis van JMP is niet nodig.

Doelstelling

Data sets zijn vaak groot en ongestructureerd, maar bevatten een schat aan waardevolle informatie. Na deze training bent u in staat technieken toe te passen in JMP waarmee u op een interactieve manier (big) data kunt visualiseren en analyseren. Met behulp van JMP leert u deze visueel te presenteren, waarmee inzicht wordt verkregen. Vervolgens bent u in staat om een zinvol model of dashboard te bouwen.

Inhoud

 • Exploratory Data Analysis.
 • Data Mining.
 • Data Selection & Data Management.
 • Linked Interactive Graphs and Analysis.
 • Geographic Maps & Word Clouds.
 • Presenting Results.
 • Building Dashboards.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau

Green of Black Belt training gevolgd.

Duur

2 dagen

Smart Industry Foundation

Momenteel staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie, ook wel ‘SMART Industry’ genoemd, of ‘Industry 4.0’, zoals deze revolutie in Duitsland wordt genoemd. In samenwerking met Smart Industry partners is een eendaagse masterclass ontwikkeld die deelnemers de mogelijkheid biedt om basiskennis op te doen over alle verschillende SMART Industry elementen. Tijdens deze training wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de verschillende elementen.

Voor wie

Alle medewerkers die zich bezig houden met productontwikkeling, engineering of productie en die willen weten wat SMART Industry kan betekenen voor hun organisatie.

Doelstelling

Het doel van deze masterclasses is om Smart Industry concreet en operationeel te maken. Na het volgen van deze masterclass bent u bekent met de principes van Smart Industry en heeft u inhoudelijke kennis opgedaan van een aantal principes en technieken.

Inhoud

 • De 4 Industriële revoluties.
 • Smart Industry Framework.
 • Smart Industry Scan.
 • Smart product development & Co-creation.
 • Mass customization.
 • Flexible manufacturing & Cyber Physical systems.
 • Operational Management 4.0 (Lean 4.0).
 • Digital factory & Internet of Things.

Wij adviseren deelnemers om lid te worden van de Smart Industry community. Hiermee krijgt u toegang tot een netwerk van andere bedrijven die de overgang naar Smart Industry maken en kunt u uw vraag voorleggen aan een netwerk van Smart Industry partners. Leden van het netwerk helpen elkaar om Smart Industry uitdagingen aan te gaan.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer. U ontvangt een Smart Industry Business Model Canvas template.

Niveau

Alle niveaus

Duur

1 dag

Big Data Analytics

Green en Black Belts zijn al gewend om data te analyseren en te visualiseren. Big data is echter niet gestructureerd en kent vaak verschillende interne en externe bronnen. Conventionele analysemethoden werken dan niet meer. Deze tweedaagse masterclass geeft u kennis en inzicht over de impact en mogelijkheden van big data binnen uw organisatie. U leert een aantal praktische technieken waarmee u big data weer klein en inzichtelijk kunt maken.

Voor wie

Dit is een masterclass voor diegenen die al een Green of Black Belt opleiding hebben gevolgd, maar binnen hun organisatie te maken krijgen met ongestructureerde (big) data. De masterclass big data analytics is toepasbaar in zowel profit als non-profit organisaties.

Doelstelling

Na het volgen van deze masterclass weet u wat big data voor uw organisatie kan betekenen. U bent bekend met big data architectuur en big data systemen. U leert hoe u grote hoeveelheden data kunt analyseren die afkomstig zijn uit verschillende online en offline bronnen. Verder heeft u een aantal nieuwe technieken geleerd om big data te analyseren en visueel weer te geven.  

Inhoud

 • Grondbeginselen van big data.
 • Big data concepten en terminologie.
 • Inschatten van kwaliteit van big data.
 • Datasources en databases.
 • NoSQL vs traditionele SQL databases.
 • Hadoop (open-source softwareraamwerk)
 • Toepassen van Big Data analytics tools en algoritmen.
 • Data mining.
 • Visualisatie van big data.

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau

Green of Black Belt training gevolgd.

Duur

2 dagen

Branche: I = Industrie   D = Dienstverlening   Z = Zorg   A = Algemeen
InschrijvenPlaatsBrancheStartdatumAlle dataDuurPrijsPrijs extraMeer infoStartgarantie

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief