Het A + O Fonds Rijk heeft speciaal voor Rijksambtenaren een opleidingsregeling in het leven geroepen. De regeling, getiteld ‘Blik vooruit!’ biedt rijksambtenaren maximaal € 1.000 subsidie voor het volgen van een cursus of opleiding. Doel van de regeling is dat overheidsprofessionals daarmee hun persoonlijke ontwikkeling een boost geven en tegelijkertijd hun duurzame inzetbaarheid vergroten.

Vergroten duurzame inzetbaarheid

Om medewerkers van gemeenten en overige overheidsinstellingen te helpen hun kennis- en vaardigheden te versterken, werd eind vorig jaar de regeling ‘Blik vooruit!’ in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen rijksambtenaren maximaal € 1.000 subsidie krijgen voor een cursus of opleiding, of om een ervaringscertificaat te behalen (EVC-traject). Het doel van de regeling is om bij te dragen aan de vergroting van de inzetbaarheid en de versterking van de arbeidsmarktpositie van rijksambtenaren.

Initiatiefnemer van de regeling is het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk), waarbinnen vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF en de werkgever Rijk samenwerken. Door vernieuwende activiteiten te stimuleren, draagt het A+O fonds Rijk bij aan het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid. Het A+O fonds Rijk voert zelf projecten uit en verleent subsidies waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd. Kennis en expertise die zo wordt opgedaan, stelt het fonds beschikbaar voor de sector. Een onderwerp dat in 2018 vanuit het fonds gestimuleerd wordt – naast overige thema’s als digitalisering, diversiteit, organiseren en reorganiseren – is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Met de regeling Blik vooruit wil het A+O fonds Rijk rijksambtenaren stimuleren zelf na te denken over hun werk en loopbaan en zelf het initiatief te nemen een cursus of opleiding te volgen of een ervaringscertificaat te verkrijgen. In aanmerking voor de regeling komen rijksambtenaren die drie jaar of langer dezelfde functie vervullen bij het zelfde rijksonderdeel en niet eerder aan de regeling hebben deelgenomen. Per aangevraagde activiteit beoordeelt het A+O fonds Rijk voor de professionals de toegevoegde waarde van de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat voor de verbreding van hun inzetbaarheid en de vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Belangstelling? Aanvragen kan tot en met 31 december 2018 via de A+O fonds Rijk website. Hier vindt u ook de voorwaarden. Let wel, de sluitingsdatum wordt vervroegd indien het beschikbare budget op is.