Symbol BV > Blog > SMART Industry en de toekomst van Lean Six Sigma bij EZ

SMART Industry en de toekomst van Lean Six Sigma

Op 13 juni 2017 hield Economische Zaken een Lean Six Sigma inspiratiedag. Consultancybureau Symbol was gevraagd een presentatie te houden over de toekomst van Lean Six Sigma. Thom Luijben, associate bij Symbol en werkzaam als Master Black Belt bij het Expertisecentrum Lean Six Sigma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (onderdeel van EZ), had de eer deze presentatie te mogen verzorgen. Kern van het verhaal was dat de opkomst van de SMART Industrie en dienstverlening ook een grote impact zullen gaan hebben op Lean Six Sigma.

SMART Industry? Wat is dat?

In onderstaande 6 minuten durende video wordt verteld wat SMART Industry precies inhoudt.

Het SMART Industry framework

Smart Industry framework

Framework SMART Industry

Het SMART-industry-framework omvat 7 elementen die hiernaast zijn weergegeven. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat de rol van robots zal toenemen. Zo is het nu al goed voorstelbaar dat een robot in staat zou moeten zijn 80% van de subsidieaanvragen (die standaard zijn) kan afhandelen. Nu moet je nog exact vertellen wat een robot moet doen maar de ontwikkeling van zelf-lerende robots is al in volle gang. Overigens start een pilot met een robot ook bij RVO.

De invloed van Smart Industry op Lean Six Sigma

CIMM (Continuous Improvement Maturity Model)

CIMM (Continuous Improvement Maturity Model)

De impact op Lean Six Sigma van SMART-industry is aan de hand van het door Symbol ontwikkelde  Continuous Improvement Maturity Model (CIMM) goed te illustreren. Het CIMM-model (zie hiernaast) geeft de vijf volwassenheidsstadia van een LSS-organisatie aan. Op het eerste level herkennen we 5S. Inmiddels zijn er handige 5S-apps op de markt die het uitvoeren van 5S-audit vergemakkelijken en een directe download naar een voortgangsbord mogelijk maken. Op het derde niveau is de verwachting dat pull en het daarmee samenhangende Kanban-systeem (signaal geven aan de voorliggende processtap wanneer er geproduceerd mag gaan worden) verregaand door de adaptieve robots zelf wordt afgehandeld. Op het vierde niveau staat nu Six Sigma. Dat is nu veelal conclusies trekken gebaseerd op steekproeven ergens tussen de 30 en 300 stuks. Six Sigma als data-analyse techniek zal veel belangrijker worden maar enorm van karakter veranderen. De informatisering en robotisering van de procesvoering leiden tot enorme databestanden die, mits goed geanalyseerd, een grote bron van verbetering zullen zijn. De analysetechnieken zullen dus veranderen. Zie hier ook het interessante filmpje van het CBS over drie toepassingen van big data binnen hun wereld.

SMART industrie en dienstverlening biedt ook kansen voor organisaties zoals Symbol die een aparte BV opricht om klanten en leveranciers bij elkaar te brengen om de mogelijkheden van SMART industrie in hun procesvoering toe te passen. Daarvoor organiseren zij ook regelmatig masterclasses over dit onderwerp.

De wereld verandert maar verbeteren zal altijd mogelijk en nodig zijn. Of wordt dat straks ook door robots overgenomen…….?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief