chemie symbol

Nederland is het derde chemieland van Europa, de chemiesector levert dan ook een grote bijdrage aan de Nederlandse economie, ook qua kennis behoort Nederland op chemiegebied tot de top. De sector zelf heeft een haalbaar beeld opgesteld van de chemische sector in 2030.

Ambitieuze vernieuwing, kostenreductie en verduurzaming staan centraal in dit perspectief.  De beoogde ontwikkeling heeft niet alleen positieve gevolgen voor de sector zelf, maar ook voor de maatschappelijke transitie naar een low carbon, high quality of life, circulaire economie.

Om deze ontwikkelingen vorm te geven is de chemiesector voortdurend op zoek naar nieuwe producten en technieken voor een duurzame toekomst. Wetenschap en innovatie in vrijwel iedere sector staan hierin centraal. Wetenschappelijk onderzoek laat toe om onze dagelijkse producten te verbeteren in performance en sustainability.

Symbol begeleidt de chemiesector bij het uitvoeren van projecten die in het teken staan van een duurzame toekomst. Het hoge kennisniveau van Symbol daagt de industrie en haar medewerkers uit om technieken als Lean Six Sigma, Big data analytics toe te passen hetgeen leidt tot een betrouwbaar proces met winstmaximalisatie en kostenreductie als gevolg.

Specifieke projecten

Symbol begeleidt diverse organisaties met het uitvoeren van relevante projecten als:

  • Het samen met het plantmanagement definiëren van strategische projecten als bijvoorbeeld: fouling
  • prevention, operational reliability, manufacturing intelligence, energy optimization, waste reduction, product development & qualification.
  • Het uitrollen van TPM, Lean en/of Six Sigma binnen een organisatie
  • Het coachen van Green en Black Belts bij het succesvol uitvoeren van strategische doorbraakprojecten
  • Het uitvoeren van data-analyses ter beheersing van het proces door het uitvoeren van bijv. een feasibility
  • studie of het implementeren van process and product measurement systems (MSA)
  • De implementatie van en het succesvol inrichten van FMEA, MSA, SPC en 8D.

Specifieke trainingen voor de chemiesector

Symbol verzorgt naast Lean en Six Sigma trainingen specifieke trainingen zoals Big Data analytics, Data Visualization & Exploratory Data Analysis met JMP, Agile Project management, MSA, FMEA, SPC en 8D.

Leer van de ervaringen van onze relaties

Symbol heeft ruime ervaring in het succesvol uitvoeren van projecten en het verzorgen van trainingen in de chemiesector. Op deze pagina vindt u beschrijvingen van enkele projecten die Symbol in de chemiesector heeft uitgevoerd.

Veel expertise binnen onze organisatie

Onze consultants hebben een aantal specifieke white papers geschreven over thema’s die o.a. in de chemische industrie van toepassing zijn. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen om eens met ons van gedachten te wisselen, we denken graag met u mee.

BewarenBewaren

BewarenBewaren