De opleiding Master Black Belt in de praktijk gezien

Master Black Belts beschikken over excellente deskundigheid en kennis op het gebied van Lean Six Sigma. Ze zijn verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen van verbeterprogramma’s en ondersteunen het management in het bepalen van de juiste strategie en doorbraakprojecten. Ze ontwikkelen en geven trainingen op alle Belt-niveaus, én coachen Green en Black Belts in het uitvoeren van hun projecten.

De toegevoegde waarde van Lean Six Sigma

Als bijvoorbeeld projectmanager, productiemanager of verbetermanager komen velen in aanraking met Lean Six Sigma en zien dan de toegevoegde waarde hiervan in. De methodiek is gericht op het verbeteren van de klantwaarde, maar ook op het verbeteren van producten en diensten. Dat continu verbeteren is voor iedere organisatie van belang.

 

Tastbare resultaten laten zien

Voor sommigen is het na de Green Belt en Black Belt en het initiëren en uitvoeren van diverse projecten de tijd rijp om Master Black Belt te worden. De waardetoevoeging zit dan met name in de strategische invulling. Als Green Belt en Black Belt voer je vooral projecten uit, als Master Black Belt ga je een stapje verder. Je denkt vanuit missie, visie en klantwaarden na over Lean Six Sigma en vertaalt dit naar operationele doelstellingen en KPI’s.

 

“Bewustwording is goud waard”

Door de tastbare resultaten van mooie projecten gaat de hele organisatie de kracht van Lean Six Sigma inzien. Die bewustwording is goud waard. Maar op termijn moeten de taken van een Master Black Belt meer en meer strategisch worden. Vaak is er voldoende draagvlak voor Lean Six Sigma implementatie, maar soms mist er sturing en moet met name de directie, als initiator, eerst slagen maken. Dit directieteam kan dan bij Symbol de training Lean Six Sigma Champion volgen. Zo krijgt de strategie meer draagvlak en vervolg.

 

Aanvulling op dagelijkse werkzaamheden

De kennis die een deelnemer opdoet tijdens zijn opleiding tot Master Black Belt gaat daar zeker bij helpen. Strategy development & strategy deployment bijvoorbeeld, is een module die gericht is op verbeterstrategie. Vaak ligt in eerste instantie het ontwikkelen van een Lean-strategie bij de Master Black Belt. Dan is het heel waardevol dat je hier goed in opgeleid bent. Als de strategie eenmaal geïmplementeerd is in de organisatie zal ook het management bijdragen. Hetzelfde geldt voor de module Lean Leadership & Kata Coaching, waarin het ombuigen van de bestaande bedrijfscultuur naar een daadkrachtige verbetercultuur centraal staat. Dat heb je niet zo één-twee-drie voor elkaar. Bewustwording creëren is ingewikkeld. Hiervoor worden de juiste handvatten aangereikt.

 

Focus op de harde én zachte kant

De Master Black Belt-opleiding bij Symbol focust niet alleen op de harde kant (het verbeteren van processen), maar ook op de zachte kant van Lean Six Sigma (het creëren van een verandercultuur). Want die zachte kant is juist zo bepalend voor succes. Mensen moeten zich bewust zijn van de voordelen, zodat ze gemotiveerd zijn om te verbeteren. Tijdens de opleiding wordt hier gelukkig veel aandacht aan besteed en het is ook een veelbesproken onderwerp in gesprekken met andere deelnemers.

 

Eigen modules kiezen

Een ander sterk punt van de opleiding is het feit dat deelnemers zelf hun modules kunnen kiezen. Het is geen afgebakende opleiding: je kunt bij Symbol modules kiezen die relevant zijn voor jou persoonlijk, of voor je branche. En natuurlijk kun je ook modules kiezen die (nu nog) niet zo relevant zijn, maar waarmee je in de breedste zin kennis kunt opdoen. Want wie weet komt deze kennis in de toekomst wél van pas.

 

Kennis van Lean Six Sigma toepassen in de praktijk

De modules van de opleiding Master Black Belt kunnen ook verspreid over een langere periode worden gevolgd. Dit kan van pas komen bij een hoge werkdruk, maar soms past het simpelweg beter in een organisatie. Als je iets leer wat pas maanden later toegepast kan worden, bestaat de kans dat de kennis verwatert. Dat is ook gelijk een belangrijke tip voor Black Belts die twijfelen over een opleiding Master Black Belt. De hamvraag is niet of de opleiding bij jouw persoonlijke ontwikkeling past, maar of je de kennis daadwerkelijk in de praktijk kunt toepassen. Besef je daarnaast goed dat je als Master Black Belt een andere functie krijgt. Je gaat schakelen met directie en management, wat betekent dat je een andere taal moet spreken en dat je anders gaat werken. Past dit helemaal bij jou én kun je de opgedane kennis in jouw organisatie inzetten, dan zit je bij Symbol méér dan goed. Het is een professionele en no-nonsense opleider – zeker de juiste keuze.