Sinds januari 2018 participeert Symbol wederom in een uniek Europees project: DRIVES. Doel van dit project is om de behoefte aan vaardigheden van medewerkers binnen de complete Automotive waardeketen te onderzoeken en in kaart te brengen en hierop een integraal en Europeesbreed scala aan trainingen en opleidingen te ontwikkelen waarin deze vaardigheden worden aangeleerd.

Achtergrond

Technologische vooruitgang en globalisering brengen een revolutie teweeg in de manier waarop we leven, leren, werken en zaken doen. Digitale en andere nieuwe technologieën hervormen de basis van de industrie en de bredere wereldeconomie. Dit biedt enorme kansen voor innovatie, groei en banen, maar het vereist ook vaardige en flexibele individuen die in staat zijn om deze veranderingen door te voeren en te ondersteunen.

Om ervoor te zorgen dat deze individuen in hun opleiding juist de sectorspecifieke vaardigheden aangeleerd krijgen, heeft de zogenaamde New Skills Agenda for Europe een plan ontwikkeld voor sectorale samenwerking op dit gebied. Dit plan biedt een kader voor strategische samenwerking tussen de belangrijkste belanghebbenden in een bepaalde economische sector (bijvoorbeeld bedrijven, vakbonden, onderzoek, onderwijs- en opleidingsinstellingen, overheidsinstanties). In het plan worden investeringen gestimuleerd en wordt het strategisch gebruik van EU- en nationale financieringsmogelijkheden aangemoedigd om concrete programma’s te ontwikkelen om op korte en middellange termijn te kunnen voorzien in de behoefte aan medewerkers met sectorspecifieke vaardigheden en om de algehele sectorale strategie te ondersteunen.

Projectdoelen

Het project beoogt om de doelstellingen uit het genoemde plan voor de Automotive sector ook daadwerkelijk te implementeren, namelijk het aanbieden van oplossingen voor human capital aan kleine en middelgrote organisaties in de toeleveringsketen van de Automotive sector door de oprichting van een Automotive Sector Skills Alliance, die alle niveaus van de waardeketen bestrijkt (voertuigproductie, leveranciers en verkoop van auto’s en aftermarket-diensten).

De belangrijkste doelstellingen hiervoor worden als volgt gedefinieerd:

  1. Het beoordelen en opnemen van bestaande en bewezen programma’s in Europese landen voor het aanleren van specifieke vaardigheden en deze moderniseren om ze klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen in de Automotive sector (met behulp van organisaties gespecialiseerd in het maken van analyses), en in te kunnen zetten in andere landen.
  2. Zorgen voor wederzijdse erkenning binnen Europa van diploma’s en certificaten tussen formeel en informeel Automotive-onderwijs, beroepsonderwijs en universiteiten, waardoor het gebruik en succes van door de overheid gefinancierde mobiliteitsprogramma’s (zoals Erasmus+) wordt verbeterd.
  3. Implementatie van een gemeenschappelijk Automotive vaardighedenprogramma en integratie van bestaande vaardighedenprogramma’s (Sector skills council, ECQA, AQUA, SkillMan, Skills Passport, enz.), inclusief pilotopleidingen.
  4. Creëren van een marktplaats voor leerwerkplekken om de mogelijkheden te verbeteren voor de werkzoekenden binnen de Automotive branche. Daarnaast het oprichten van een digitaal portaal om de verspreiding van gemeenschappelijke functie-eisen te vergemakkelijken. Deze zal beschikbaar zijn voor werkzoekenden, aanbieders van opleidingen (met name universiteiten), aanbieders van beroepsonderwijs en andere belanghebbenden. Tot slot promotie van het portaal als arbeidsmarkt op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Belangrijkste op te leveren onderdelen

De doelstellingen van het project worden bereikt als er concrete resultaten worden geleverd op het gebied van gezamenlijke beroepsprofielen, internationale erkenning van vaardigheden, implementatie van een online campus of Europese certificaten, gezamenlijk leerlingstelsel (inzicht in de markt en promotie van de leerwerkplaatsen) en gemeenschappelijke normen voor taakomschrijvingen.

Projectorganisatie & -structuur

Projectcoördinator: Technische Universiteit Ostrava (TUO), Tsjechië

Projectstuurgroep: ACEA – voorzitter van de stuurgroep, Europese Commissie – DG GROW, JaguarLandRover, IndustriALL, CLEPA, ERTMA, Regionale Economische Ontwikkelingsmaatschappij van Stuttgart, CEFIC, Automotive Council (VK); zoals geassocieerd- Petrochemicals, Europe ZAP (Automotive Industry Association of the Slovak Republic), AIMMAP (PT – Association of Metalurgical and Metalmechanical industries), Grupo ANTOLIN, Município de Mangualde.

Projectleden: 24 stakeholders uit 11 EU-partnerlanden – Oostenrijk (ISCN Graz, TU Graz, FH Joanneum), België (ETRAM, ACEA, CLEPA, Efvet), Tsjechië (VSB-TU Ostrava), Hongarije (Technische Universiteit van Boedapest en Economie), Italië (SPIN 360, Confindustria), Nederland (Universiteit Twente, Symbol), Polen (East Automotive Alliance), Roemenië (APIA), Spanje (SERNAUTO, Mondragon University, AIC, GESTAMP), Portugal (IPV, IDESCOM , Universidade do Minho, Eupportunity) en UK (SEMTA).

Projectdetails

Start van het project: Januari 2018
Einde project: December 2021
Gefinancierd door: Erasmus+ Sector Skills Alliances Programme
Website: http://www.project-drives.eu

U kunt het project ook volgen via Facebook (Project Drives), LinkedIn (Project Drives) en Twitter (@ProjectDrives // #DRIVESProject)