symbol gemeenten

Gemeenten staan voor enorme uitdagingen. Als gevolg van bezuinigingen, strengere wet- en regelgeving, het overdragen van taken van de Rijksoverheid aan gemeenten en vergrijzing heeft bij veel gemeenten betere en efficiëntere dienstverlening aan inwoners en bedrijven hoge prioriteit.

De ontwikkelingen binnen gemeenten vragen in toenemende mate om heldere processen, herbezinning op de eigen rol, vergroting van de professionaliteit en verbetering van de efficiency.

Hoe richt een gemeente de organisatie hierop in? En hoe gaat een gemeente om met deze veranderingen? Hoe komt een gemeente tot een nieuw dienstverleningsconcept waarbij kwaliteit en flexibiliteit voorop staan? Hoe komt een gemeente tot minder fouten maken. En hoe versnelt een gemeente de doorlooptijd van de processen om aan de veranderende vraag van inwoners en bedrijven te voldoen? Met tastbaar resultaten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Deze vraagstukken pakken de consultants/trainers van Symbol graag met uw gemeente op. Vanwege een combinatie van jarenlange ervaring en brede kennis van de ontwikkelingen binnen gemeenten is Symbol leidend op het gebied van Continu Verbeteren. Middels een combinatie van coaching, begeleiding en training ondersteunen wij gemeenten met het optimaliseren van processen. Juist door het inspireren van management en medewerkers zetten wij de organisatie samen met opdrachtgevers in beweging.