Symbol BV > Missie & Visie

Onze Missie & Visie

Missie – Waarom we bestaan:

Bedrijven en organisaties dienen constant aandacht te hebben voor productiviteit, kwaliteit en duurzaamheid. Ons toekomstbeeld is dat innovatiekracht en continu verbeteren voor bedrijven en organisaties de komende jaren steeds belangrijker zullen worden.

Ons bestaansrecht is het creëren van meerwaarde voor onze klanten door hen te ondersteunen bij het realiseren van verbeteringen.

Visie – Wat we willen zijn:

Symbol is gespecialiseerd in Business Improvement. We zijn toonaangevend op het gebied van procesverbetering en kwaliteitsmanagement. Onze consultants hebben een hoog kennisniveau & veel praktische ervaring.

Onze relaties kiezen voor Symbol vanwege onze deskundigheid en omdat onze inzet tot aantoonbare resultaten leidt.

In de komende jaren willen wij onze groei continueren en vanuit meerdere locaties in Nederland opereren. Ook buiten Nederland zijn wij actief.

Kernwaarden – Waar we in geloven:

Wij herkennen ons in de onderstaande kernwaarden. Wij staan voor deze kernwaarden en het verbindt ons in onze werkzaamheden.

Kernwaarden

De kernwaarden van Symbol

Strategie – Wat we doen:

De klant centraal

Symbol begeleidt organisaties bij het realiseren van aantoonbare resultaten. We doen dit door het vertalen van de strategie naar een concreet implementatieplan, het uitvoeren en coachen van projecten en het overdragen van kennis.

Business Improvement Model

Samen sterk

Het verschil voor onze klanten bereiken we door te werken vanuit een enthousiast team met veel kennis en ervaring. Symbol biedt veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

Ons succes wordt mede bewerkstelligd door een nauwe samenwerking met kennisinstituten en een aantal strategische partners die ons inzetten bij hun relaties vanwege onze expertise.

Onze adviestrajecten zijn pragmatisch en gericht op resultaat

Symbol ondersteunt bij het elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen. Naast een veilige werkomgeving staan hierin het verbeteren van kwaliteit, het verkorten van doorlooptijden en daarmee het reduceren van kosten centraal. Wij opereren vanuit een hoog kennis- en ervaringsniveau, maar onze aanpak is bovenal pragmatisch.

Onze trainingen zijn praktisch en kennis is direct toepasbaar

Wij verzorgen trainingen op de locatie waar de klant dit wenst. Wij organiseren daarom open trainingen op meerdere locaties in Nederland en in-company trainingen bij onze klanten in Nederland en daarbuiten. Onze aanpak is: ‘Voordoen – Meedoen – Zelf doen’. Voor de erkenning van onze trainingen en certificering van onze deelnemers werken wij nauw samen met de Lean Six Sigma Academy en de Universiteit Twente.

>> Onze Visie op opleiden

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief