Industry 4.0 / SMART Industry

Momenteel voltrekt zich de vierde industriële revolutie, Industry 4.0. Er zijn verschillende definities voor Industry 4.0, ook wel SMART Industry genoemd. Bij alle gaat het echter om het drastisch verbeteren van de productiviteit door automatisering en digitalisering door het slim gebruik maken van nieuwe digitale technologieën.