De automobielindustrie is één van de meest uitdagende industrieën en werkt onder grote druk van kosten en tijd. Het kunnen vertrouwen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van leveranciers is van cruciaal belang. Dit geldt niet alleen voor de automobiel- en motorfabrikanten, maar ook voor andere organisaties binnen de automotive ‘supply chain’. De autofabrikanten eisen van hun leveranciers dat zij hun processen onder controle hebben, inzicht hebben in klantspecifieke eisen en focus hebben op continu verbeteren.

automotiveNL

“Het is gewoon een goede cursus. Ik kon er gelijk mee aan de slag.”

Symbol ontwikkelde voor AutomotiveNL een 9-daagse leergang die de leden laat kennismaken en anticiperen op de norm ISO/TS 16949. De training is zorgvuldig afgestemd op de automobielindustrie. “Het overdragen en verspreiden van kennis onder onze leden vinden wij erg belangrijk”, aldus Jean-Pierre Heijster, Program Manager Manufacturing & Ecosystem van AutomotiveNL. “En Symbol heeft een toegevoegde waarde op dat gebied. Daarom hebben we voor een gedegen basisopleiding op het gebied van ISO/TS 16949 voor Symbol gekozen. We zijn erg tevreden over de professionele aanpak van Symbol. We merken het ook aan de deelnemers, die uit heel Nederland komen. Het klikt uitstekend tussen hen en de trainers. En dat is ook erg belangrijk.”

Jean-Pierre vervolgt: “De eerste reacties van de leden zijn zeer positief. Zij vinden de cursus inhoudelijk sterk, er worden voldoende mogelijkheden voor uitstapjes geboden qua voorbeelden, er zijn voldoende mogelijkheden om vragen te stellen of om voorbeeldcases neer te leggen vanuit hun eigen bedrijf en het niveau is zodanig dat men ook redelijk makkelijk kan aanhaken. En er is voldoende diepgang.”

Veranderen, verbeteren en ervaringen uitwisselen

Daan de Nie, werkvoorbereider en Process Engineer bij Estepe: “Wij zijn gespecialiseerd in het ombouwen en aanpassen van trucks voor specifieke doeleinden. In ons logo staat Estepe ‘more truck’. Dat komt eigenlijk neer op meer waarde halen voor de klant uit een standaard truck. Wij maken dus enorm veel uiteenlopende ontwerpen. Om de kwaliteit van deze ontwerpen te kunnen garanderen en om het productieproces optimaal voor te bereiden, zullen we toch vooraf beter en systematischer te werk moeten gaan. Dus daar kwam de wens uit naar voren om deel te nemen aan deze training.“

Direct toepasbaar in de praktijk

Daan vervolgt: “Direct na de cursus zijn we met een aantal 8D projecten gestart om problemen aan te pakken die structureel van aard lijken te zijn of die een grote impact hebben voor de klant. Want we realiseerden ons dat je een probleem wel snel kunt oplossen door een ‘pleister te plakken’, maar dat is misschien niet de meest optimale methode. Qua risico-analyse zijn we bezig om voor productie-engineering een soort Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) op te zetten in de vorm van een modulaire kaartenbak met al onze productiemethodes en de daarbij standaard voorkomende risico’s. Zo kunnen we eenvoudiger proces FMEA’s opzetten. Dat is een direct gevolg van de cursus.”

John Timmers, Engineering – Projectleider bij Estepe: “Voor organisaties die dus met ISO/TS 16949 aan de slag willen of in elk geval hun kwaliteit willen verbeteren met behulp van bijvoorbeeld 8D probleemoplosmethode en FMEA, is het een heel goede cursus. Daan instemmend: “Ook omdat je collega’s van andere bedrijven spreekt die vaak met dezelfde problemen worstelen. In de markt zie je dat de truckfabrikanten steeds meer eisen, onder andere dat je met een FMEA werkt. Dus de kans is groot dat wij daar in mee moeten. Dan weten we in elk geval wat er allemaal bij komt kijken. Daan: “Want op het moment dat de norm verplicht wordt, heb je geen tijd meer om het allemaal uit te gaan zoeken. Truckfabrikanten zijn grote klanten en die bestellen grote series. Die orders ga je niet uitstellen omdat je eerst je medewerkers moet opleiden op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dus daar willen we op voorbereid zijn.”

BewarenBewaren