Melexis ontwikkelt en produceert een brede waaier aan producten voor zowel de automotive branche als voor industriële toepassingen. Het bedrijf is betrokken bij vele hoogtechnologische ontwikkelingen zoals TPMS (bandenspanningscontrole), automotive CMOS camera’s, RFID-lezers, infraroodthermometers, 360 graden positie-sensing en vele andere. Het hoofdkantoor van Melexis is gevestigd in Tessenderlo (België). Daarnaast zijn er R&D-centra in diverse landen in Europa en daarbuiten.

Zero defects through prevention

Via een volledig geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem is er voortdurend aandacht voor kwaliteit, veiligheid en milieu. Want ‘Kwaliteit is onze business’, zoals Melexis zelf zegt. Specifieke verbeterprogramma’s zorgen ervoor dat dit kwaliteitsmanagementsysteem voortdurend verder wordt ontwikkeld. De kwaliteitsfilosofie is ‘Zero defects through prevention’. Melexis voldoet aan tal van internationale standaarden, zoals ISO/TS 16949, ISO 14001.

Thibaut Soubiron, Quality Improvement Project Manager van Melexis herinnert het zich nog goed: In 2013 was Melexis regelmatig in gesprek met belangrijke klanten over het continuous improvement proces. Klanten gaven aan dat werkelijk verbeteren of doorbraken bereiken niet kan met proceskennis alleen. Daar moet je in worden opgeleid. Dit inzicht bracht Melexis in contact met Symbol, met de vraag te komen sparren over de mogelijkheid om processen structureel te verbeteren, wat uiteindelijk leidde tot een compleet opleidings- en coachingsprogramma.

Melexis beschikt over hoogopgeleid en gekwalificeerd personeel. Een universitaire titel is geen uitzondering; meerdere medewerkers dragen de doctorstitel. Toch bleek de opdracht eenvoudig: “Ondersteun op een effectieve manier in het oplossen van problemen en verbeter de processen”.

Doorbraakprojecten met kostenbesparingen en verbeterde klantwaarde

Thibaut vervolgt: ‘Samen met Symbol hebben we een op maat gemaakt opleidingsprogramma opgezet, waarbij Symbol directe on-site coaching tijdens de training en off-site begeleiding tijdens de uitvoering van verbeterprojecten geeft. Door deze directe begeleiding en terugkoppeling kunnen we heel snel vorderingen maken.’

‘De projecten die zijn opgestart en geïmplementeerd, zijn onder te verdelen in kwaliteitsverbetering, capaciteitsverbetering en verbetering van administratieve processen. Dit is in lijn met de interne strategie  proactief te zijn op deze terreinen. Vooral op kwaliteitsgebied was er behoefte om doorbraken te bereiken, ook omdat de klanten hier nadrukkelijk behoefte aan hebben.’

In 2015, twee jaar na het eerste initiatief is een groep van 12 engineers in de werkgebieden kwaliteitsborging en procesontwikkeling opgeleid en begeleid tot gecertificeerd Green Belt. De bereikte kostenbesparingen zijn aanzienlijk maar belangrijker is natuurlijk de toegenomen zekerheid van het leveren van bijkomende klantwaarde.

‘Een voorbeeld van een succesvol project? De sensor-chips die wij produceren, worden nog als ze op de “wafer” zitten, getest met elektrisch geleidende testnaalden. Bij een bepaalde testmachine bleek de OEE (‘Overall Equipment Effectiveness’ of de effectiviteit) te laag te zijn, waardoor de machine te weinig producten kon testen.

In één van de verbeterprojecten hebben we een uitgebreid onderzoek uitgevoerd met behulp van de DMAIC-methode. Hieruit bleek dat de elektrische weerstand tussen de testnaald en de chip te veel variatie vertoonde. De oplossing was uiteindelijk eenvoudig: we zijn de naalden gecontroleerd gaan verwarmen en de naaldpunt kreeg een andere vorm. Dit resulteerde in een toename van de OEE van maar liefst 10%, waardoor de capaciteit in belangrijke mate is toegenomen.’

Cantilever Needle

Cantilever Needle

Structuur, structuur, structuur..

Wat heeft nu vooral geleid tot dit succes? Daarover is Thibaut duidelijk: ‘Structuur, structuur en nog eens structuur. De DMAIC aanpak dwingt ons om de juiste zaken aan te pakken, en pas te stoppen als de verbetering bereikt én geborgd is. Een juist projectselectieproces in combinatie met de juiste betrokkenheid van het management zijn daarbij de belangrijkste succesfactoren.’

‘Symbol is in het continu verbeteren van onze processen een heel belangrijke partner voor ons, omdat Symbol in staat is om maatwerk te leveren, snel capaciteit beschikbaar kan stellen en de klant op de eerste plaats zet.’