Symbol BV > Kwaliteitsmanagement > ISO 14001 – Milieuzorg

ISO 14001 - Milieuzorg

Welke milieurisico’s bestaan er binnen de organisatie en hoe worden deze risico’s structureel beheerst? ISO 14001 biedt structuur om risicobeheersing en continue verbetering op milieugebied onderdeel te maken van de dagelijkse bedrijfsvoering. Een op ISO 14001 gebaseerd milieumanagementsysteem omvat ondermeer een heldere milieubeleidsverklaring, inventarisatie van milieuaspecten, doelstellingen en procedures en instructies. Interne audits voorzien hierbij het management van informatie met betrekking tot het al dan niet opvolgen van het beleid, de efficiency en effectiviteit van het systeem.

Een milieumanagementsysteem helpt de organisatie met:

  • Identificeren: analyse van mogelijke milieurisico`s in relatie met de bedrijfsactiviteiten.
  • Prioritiseren: mogelijke effecten bepalen en op basis daarvan prioriteiten stellen.
  • Beheersen: gerichte acties om kans en effect van milieurisico`s te beperken.
  • Verbeteren: milieuprestaties verbeteren, lagere emissie, optimaal afvalmanagement.

Integratie met andere normen als ISO 9001 en OHSAS 18001 in één managementsysteem is hierbij naadloos mogelijk waardoor een win-win situatie ontstaat.

Voordelen van ISO 14001

Enkele voordelen van een gecertificeerd ISO 14001 managementsysteem:

  • Besparingen in energie, grondstoffen en materialen.
  • Verplichtingen van wet- en regelgeving worden nagekomen.
  • Verbetering milieu-imago, aantoonbaar de milieuzaken op orde.
  • Besparing in de kosten van afvalmanagement.
  • Communicatie met omwonenden en de overheid.
  • Het helpt in vergunningsprocessen.

Symbol ondersteunt bedrijven en organisaties bij het opzetten en onderhouden van een milieumanagementsysteem. We houden audits om aan te geven of veranderingen noodzakelijk zijn en zetten de organisatie weer op scherp ter voorbereiding op een externe audit.

Tevens is ondersteuning op compliance, het voldoen aan wet en regelgeving, mogelijk. Hierbij wordt de organisatie op de hoogte gehouden van relevante wijzigingen in wet en regelgeving en begeleid bij de daarop te nemen acties.

ISO 14001 certificering

Certificering door een geaccrediteerde instantie borgt dat u een systeem heeft dat waarde toevoegt. Symbol heeft ervaring in verschillende branches en met verschillende certificerende instanties, indien gewenst kan Symbol het gehele certificatietraject coördineren.

ISO 14001 digitaal toegankelijk

Bij veel bedrijven die ISO 9001 of ISO 14001 gecertificeerd zijn, is de bekendheid en de toegankelijkheid van de procedures voor de medewerkers niet goed geregeld. Symbol lost dit probleem op door de procedures te digitaliseren en interactief op het intranet toegankelijk te maken voor de medewerkers. Dit zorgt voor een makkelijk te onderhouden en up to date systeem.

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief