Symbol BV > Kwaliteitsmanagement > ISO 9001:2015 – Kwaliteitsmanagement

ISO 9001:2015 - Kwaliteitsmanagement

Elke organisatie moet er voor zorgen dat de klanttevredenheid verhoogd wordt, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant. Daarnaast is het van belang te voldoen aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of dienst van de organisatie. De organisatie moet de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Het kwaliteitsbeleid moet tenslotte bij alle medewerkers bekend zijn en alle medewerkers moeten zich bewust zijn van kwaliteit. De ISO 9001:2015 is de nieuwe internationale norm voor kwaliteitsmanagement en beschrijft de eisen die gesteld worden aan het  kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie.

De nieuwe ISO9001 aanpak betreft een meer bedrijfskundige benadering op de organisatie en de keten waar deze onderdeel van uitmaakt. Het management heeft een veel nadrukkelijker rol dan voorheen, gedurende het traject werken het management, de kwaliteitsverantwoordelijke en Symbol nauw samen. Door de pragmatische wijze van uitvoering van Symbol sluit de ISO9001 norm aan bij de ondernemersgeest van bedrijven.

Om een maximaal rendement op onze inspanningen te realiseren, werken de adviseurs van Symbol uitsluitend ‘in-company’ zodat zij een goed beeld krijgen van de diverse bedrijfsprocessen, de organisatie en organisatiecultuur. Dit betekent dat de adviseur gedurende de looptijd van het project werkt vanuit de organisatie.

De ervaring heeft ons geleerd dat, om redenen van efficiëntie en effectiviteit, het traject tot certificering het beste gefaseerd kan verlopen. Voor uw organisatie faseren wij onze aanpak als volgt:

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief