Symbol BV > Kwaliteitsmanagement > OHSAS 18001 – Veiligheid

OHSAS 18001 - Veiligheid

Wat ISO 9001 is voor kwaliteitszorg en ISO 14001 voor milieuzorg, is OHSAS 18001 momenteel voor veiligheid. OHSAS 18001 is gericht op het effectief beheersen van de arbeidsrisico’s ofwel het beheersen van de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Door middel van het managementsysteem worden de processen vastgelegd, Arbobeleid en doelstellingen beschreven, risico inventarisaties uitgevoerd, (bijna) ongevallen en incidenten geanalyseerd en wet en regelgeving opgevolgd. Daarnaast worden preventieve en correctieve maatregelen getroffen zoals bijvoorbeeld interne audits, LoToTo instructies en Taak Risico Analyses.

Dit alles is gericht op het:

  • Identificeren: arbeidsrisico`s bij dagelijkse- maar ook voor incidentele handelingen in kaart brengen.
  • Analyseren: kansen en effecten van de risico`s bepalen.
  • Acteren: maatregelen nemen ter voorkomen en/of beperken van risico`s.
  • Verbeteren: continue lerende organisatie, voorkomen van menselijke en materiële schade.

Een veiligheidsmanagementsysteem is geschikt voor iedere organisatie die gezondheidsrisico’s voor medewerkers zoveel mogelijk wil beperken. OHSAS hanteert dezelfde systematiek als ISO managementsystemen en is daardoor zeer goed te integreren in een reeds bestaand managementsysteem alsISO 9001 en ISO 14001 of met VCA.

Voordelen van OHSAS 18001

De Arbowet verplicht werkgevers op een gestructureerde wijze aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Een op OHSAS 18001 gebaseerd managementsysteem is een erkend middel om hier invulling aan te geven.

Voordelen van OHSAS 18001 zijn:

  • Voorkomen van bedrijfsongevallen.
  • Reduceren van materiële schade (kosten).
  • Terugdringen van verzuim.
  • Biedt een kader voor maatregelen uit de RI&E.
  • Voldoen aan wet en regelgeving is geborgd.
  • Betere participatie van werknemers.

Symbol heeft ervaring met OHSAS 18001 binnen verschillende industrieën en wij kunnen daarom gericht ondersteunen bij het opzetten en implementeren van het veiligheidsmanagementsysteem. Daarnaast helpen wij bij het opstellen van risicoregisters en denken mee over het nemen van maatregelen ter preventie van ongevallen en incidenten.

Arbeidshygiënische strategie

OHSAS 18001 certificering

Certificering door een geaccrediteerde instantie borgt dat u een systeem heeft dat waarde toevoegt. Symbol heeft ervaring in verschillende branches en met verschillende certificerende instanties, indien gewenst kan Symbol het gehele certificatietraject coördineren.

OHSAS 18001 digitaal toegankelijk

Bij veel bedrijven die ISO 9001 of OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, is de bekendheid en de toegankelijkheid van de procedures voor de medewerkers niet goed geregeld. Symbol lost dit probleem op door de procedures te digitaliseren en interactief op het intranet toegankelijk te maken voor de medewerkers. Dit zorgt voor een makkelijk te onderhouden en up to date systeem.

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief