U weet wat Lean is, u ziet de voordelen ervan maar het lukt nog niet echt om het binnen uw bedrijf te implementeren. Dat is niet zo gek. Veel bedrijven lopen hier tegenaan. Lean lijkt zo makkelijk, maar de implementatie ervan bij een bedrijf is maatwerk. Wij kijken graag langs de zijlijn mee, geven advies en grijpen in wanneer nodig.

Externe Lean-coach (Symbol)

Wij werken met verschillende Lean coaches. U kiest uw eigen coach; u weet namelijk het beste welke type persoon bij uw organisatie past. Wat we vervolgens doen, is de gewenste processen in kaart brengen, de zwaktes constateren en verbeteringen opstellen. Samen met u bepalen we prioriteiten en organiseren we de gewenste verbeteringen. Dit doen we samen met uw medewerkers. Draagvlak in combinatie met beweging. Wij zien een organisatie als een surfboard met beperkt drijfvermogen: zonder beweging zink het.

De meeste problemen zijn heel goed op te lossen in verbeterteams. Zodra de grootste obstakels zijn genomen, blijft er training-on-the-job over. De coach draait niet meer intensief mee, maar blijft bereikbaar voor vragen. Zo wordt de continuïteit van de procesverbetering binnen uw bedrijf gegarandeerd en zorgen wij ervoor dat Lean echt voor u gaat werken.

Interne Lean-coach (uw eigen organisatie)

Wij kunnen er ook voor zorgen dat uw bedrijf wordt versterkt met eigen Lean coaches. Hiervoor leiden we mensen binnen uw bedrijf op. Dit neemt wat meer tijd in beslag dan wanneer we een externe coach inschakelen, maar zorgt wel voor een grotere zelfredzaamheid van de organisatie. Lean-coaches dragen de verbeteringen zelf. Soms zijn het ex-uitvoerders of projectleiders, maar het kunnen ook schoolverlaters zijn. Mensen die de kar zelf willen gaan trekken. Het vrijmaken van tijd voor verbeteringen is een leerproces: de tijd komt vanzelf als verbeteren een tweede natuur wordt.