Lean of Lean Six Sigma?

Lean en Six Sigma worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn het twee verschillende disciplines. Organisaties weten vaak niet goed hoe te starten met verbetertrajecten. Om u te helpen bij de keuze voor de juiste training, geven we hieronder een korte uitleg.

Download direct de brochure

Lean Green Belt
Lean Black Belt
Lean Six Sigma Green Belt
Lean Six Sigma Black Belt

 

Lean

Doel van Lean is om een proces te creëren waarbij zo veel mogelijk waarde wordt toegevoegd en verspillingen worden geëlimineerd. Dit resulteert in een output in lijn met de verwachtingen van de klant en in een minimale doorlooptijd.

In onze Lean trainingen leert u dus om zo efficiënt mogelijk aan de klantvraag te voldoen, met zo min mogelijk verspillingen. Lean technieken leren u de verspillingen te zien en te elimineren.

De Lean waardeketen

 

Je kunt bij ons kiezen uit de volgende Lean trainingen:

The Lean Experience
– In een game maak je kennis met de basisprincipes van Lean. Deze training wordt in ons Lean Experience Center gegeven en is zeer geschikt als awareness training en als teambuilding om je team of organisatie bewust te maken van voordelen die behaald kunnen worden.
Lean Yellow Belt
– Kennismaking met de Lean managementfilosofie en Lean basisinstrumenten.
Lean Green Belt
– Voor kartrekkers en projectleiders in verbetertrajecten op basis van Lean.
Lean Black Belt
– Ontwerper van een Lean implementatietraject, selecteert de verbeterprojecten die de organisatie helpen in het realiseren van haar strategische en operationele doelen.
Lean Green to Black Belt
– Je beschikt al over het Lean Green Belt certificaat en je wilt je doorontwikkelen richting Lean Black Belt.

 

Six Sigma

Uitgangspunt bij Six Sigma is de variatie die elk proces kent, te verminderen. Doordat we een systematische aanpak hanteren (Define, Measure, Analyze, Improve en Crontrol (DMAIC)), waarbij diverse statistische tools worden gebruikt om de oorzaak van de variatie te achterhalen, kunnen de processen worden verbeterd tot een zogenaamd Six Sigma niveau. Dit houdt in dat we in slechts 3,4 keer op de 1 miljoen een situatie hebben waarin niet wordt voldaan aan de klantverwachtingen. De filosofie van Six Sigma is dus dat elke organisaties moet streven om haar processen op een Six Sigma niveau te krijgen, waarbij dus in vrijwel alle gevallen aan de klantverwachting wordt voldaan.

In onze Lean Six Sigma trainingen leer je dus behalve de Lean tools ook statistiek in te zetten en toe te passen om met een statistische nauwkeurigheid precies die producten en diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen en specificaties van de klant.

Reduceren van variatie

 

Onze Lean Six Sigma trainingen zijn:
Lean Six Sigma Yellow Belt
– Is bekend met de Lean Management principes en de Six Sigma aanpak en kan zelfstandig verbeteren of als teamlid bijdragen aan grotere projecten.
Lean Six Sigma Orange Belt
– Is bekend met de Lean Six Sigma methodieken en kan verbeterprojecten leiden in zijn omgeving of als teamlid een bijdrage leveren aan grotere Green of Black Belt projecten.
Lean Six Sigma Green Belt
– Is verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten en uitvoeren van processen en bereikt significante verbeteringen in doorlooptijd en kwaliteit door de juiste combinatie van specialistische kennis, Lean Management, statistische analyse en Lean Six Sigma methodiek.
Lean Six Sigma Black Belt
– Professionals die in staat zijn om analytische instrumenten te combineren met de belangrijkste aspecten van verandermanagement.
Lean Six Sigma Green to Black Belt
– Beschikken al over het Lean Six Sigma Green Belt certificaat en willen zich doorontwikkelen naar een Lean Six Sigma Black Belt.

 

Incompany

Alle genoemde trainingen kunnen ook incompany worden gegeven. De trainer zal de training dan afstemmen op jouw organisatie en voorbeelden nemen uit je dagelijkse praktijk.

Uiteraard helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze! Neemt u voor gedetailleerd advies contact op met onze opleidingsadviseurs via 053 – 2030240 of via onderstaand formulier.