lean six sigma champion

  • Omschrijving
  • Prijs & locatie
  • Informatie aanvragen
  • Deze training gaat over het succesvol opzetten en inrichten van organisaties conform Lean en Six Sigma principes en vanuit de continu verbeteren gedachte. Wat is de rol van het management en de projectleiders (leiderschap versus ambassadeurschap) en hoe koppelen we dit aan de strategie van de organisatie? De Champion identificeert projecten die bijdragen aan de afdelings- en businessdoelstellingen en is initiator en opdrachtgever van een Lean Six Sigma project.

    In veel gevallen wordt deze training met het Management Team georganiseerd aan het begin van een breder Lean of Six Sigma implementatietraject. Tijdens de training wordt gekeken waar de organisatie nu staat, wat de doelstellingen zijn en hoe het plan er uit moet zien om deze doelstellingen te realiseren. De training is ook op basis van open inschrijving te volgen waarbij u samen met anderen bespreekt wat de mogelijkheden zijn voor een Lean of Six Sigma implementatie. Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de businessdoelstellingen. U bent in staat de juiste projecten te selecteren, af te bakenen en de voortgang te beoordelen. Tenslotte weet u wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het invoeren van Lean Six Sigma.

  • De complete Lean six sigma Champion training kost € 1.195,- per deelnemer

    Deze training wordt zowel als ‘Open Training’ als ‘In-company’ gegeven. De prijs voor de ‘Open Training’ bedraagt € 1.195,-; de prijs voor ‘In-company’ is op aanvraag. Aanmelden of aanvragen kan via het tabblad informatie aanvragen, vermeldt in de e-mail waar het om gaat.

  • Informatie aanvragen over deze training?