consultancy symbol

Elke organisatie heeft dezelfde uitdaging: “Hoe kunnen wij producten en diensten leveren met maximale waarde voor onze klanten, tegen de laagst mogelijke kosten en met de kortste levertijd?” Ook al ontwikkelt een organisatie nog zulke mooie producten of levert het de beste diensten, het is noodzakelijk dat deze zonder fouten, efficiënt en voorspelbaar geleverd worden.

Benieuwd hoe u uw organisatie kunt verbeteren?

Doe de online organisatie scan!

Om dit te bewerkstelligen moeten organisaties constant werken aan het verbeteren van hun processen en het ontwikkelen van de organisatie. Het ‘Continu Verbeteren’ bestaat uit zowel zichtbare als onzichtbare aspecten. De zichtbare aspecten zijn de technieken en activiteiten, terwijl de onzichtbare aspecten de strategie, leiderschap, competenties en betrokkenheid van de medewerkers zijn. Het gaat dus niet alleen om het verbeteren van de processen, maar het continu verbeteren moet zich ook richten op het ontwikkelen van de organisatie.

Om organisaties te begeleiden in het continu verbeterproces heeft Symbol het ‘Continuous Improvement Maturity Model’ (CIMMTM) ontwikkeld. CIMM vat alle best practices elementen van veel verschillende verbetermethodieken samen in één raamwerk, langs twee assen. De eerste as richt zich op het verbeteren van de processen, terwijl de tweede as zich richt op het verbeteren van de medewerkers en organisatie. Om een organisatie naar het hoger volwassenheidsniveau te brengen is het van belang om het ontwikkelen van de organisatie hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de processen.

CIMM – Organisatieontwikkeling

De eerste as gaat over het ontwikkelen van medewerkers en organisatie. Deze as focust op leiderschap, ontwikkeling van competenties van medewerkers, ontwikkeling van de organisatiecultuur en de manier waarop de organisatie wordt aangestuurd. Elementen in de assessment kijken naar de volgende elementen, waarbij het goed mogelijk is om aan meerdere elementen tegelijkertijd aandacht te besteden:

afb cimm scan

CIMM – Procesverbetering

Om de strategie uit te voeren, moet de organisatie haar processen continu vereenvoudigen, verbeteren en op elkaar afstemmen. Dit kan soms ook betekenen dat onnodige procedures, protocollen en controles afgeschaft moeten worden. Het resultaat van procesverbetering is dat de organisatie in staat is om efficiënt en effectief te reageren op gebeurtenissen.

cimm verbetering

Voor het ontwikkelen van de processen echter, is het van belang dat deze sequentieel worden doorlopen. Het is niet aan te bevelen om te snel door te stromen naar de hogere CIMM procesniveaus als de lagere CIMM procesniveaus onvoldoende zijn ontwikkeld en geborgd.

Meer informatie over de CIMM scan?