Kwaliteit van Management

Dit element richt zich op het ontwikkelen van diegenen die ervoor moeten zorgen dat de strategie succesvol wordt uitgevoerd. Dit hangt sterk af van de organisatiecultuur en de rol die het leiderschap speelt.

De verantwoordelijkheid van een leider is om verbeterinitiatieven te faciliteren om zo betere resultaten te bereiken. Dit kan o.a. worden gedaan door het inspireren, motiveren en coachen van medewerkers. Ook moeten leiders ideeën en initiatieven stimuleren (Toyota KATA) en zichtbaar zijn op de Gemba.

Wat is het verschil tussen een manager en een leider? Hiervoor bestaan veel verschillende meningen. Over het algemeen is het de taak van de manager om te plannen, te organiseren en te coördineren. Het is de taak van de leider om te inspireren, te motiveren en te coachen. Idealiter gaan leiderschap en management hand in hand. Ze zijn niet hetzelfde, maar noodzakelijkerwijs verbonden en complementair aan elkaar.

“Als jouw gedrag anderen inspireert om meer te dromen,
meer te leren, meer te doen en meer te worden,
dan ben je een leider.”

Leiders onderhouden vertrouwensrelaties met medewerkers door het waarderen van hun loyaliteit, het behandelen met respect, het creëren en onderhouden van relaties, het stimuleren van het geloof en vertrouwen in anderen en het eerlijk behandelen van medewerkers. Goede leiders zijn eerlijk en oprecht, zijn integer en een rolmodel voor anderen. Ze tonen betrokkenheid, enthousiasme en respect, geloven in de waarde en normen van de organisatie, zijn geloofwaardig en consistent, onderhouden een gevoel van kwetsbaarheid en zijn niet zelfgenoegzaam. Leiders coachen en helpen medewerkers om betere resultaten te bereiken door hen te ondersteunen, te coachen, te beschermen tegen inmenging van buitenaf en door toegankelijk te zijn.

Managers zijn actiegerichte besluitvormers, voorkomen onnodige activiteiten, bedenken doeltreffende maatregelen en bevorderen een actieve bijdrage van medewerkers. Ze houden mensen verantwoordelijk voor behaalde resultaten en zijn streng richting non-performers. Ze dragen een duidelijke verantwoordelijkheid voor de prestaties en nemen indien nodig moeilijke beslissingen. Managers ontwikkelen een effectieve, zelfverzekerde en sterke managementstijl door het duidelijk maken van de waarden van de organisatie en door ervoor te zorgen dat de strategie bekend is en wordt omarmd door alle medewerkers in de organisatie.

Kwaliteit van Management richt zich op de volgende elementen:

  • Het management is een voorbeeld, is integer, is zichtbaar en geniet vertrouwen.
  • Het management bestaat uit sterke en daadkrachtige leiders.
  • Het management is in staat om het creatieve vermogen van medewerkers te stimuleren.
  • Het management wijst noodzakelijke tijd en middelen toe aan focusprojecten.
  • Het management is daadkrachtig met betrekking tot ‘niet-presteerders’.

Vraag informatie of een offerte aan