Lerende organisatie

Dit element richt zich op het creëren van een zogenaamde lerende organisatie. In een lerende organisatie is er aandacht voor zowel zichtbare als onzichtbare aspecten, die beiden deel uitmaken van het DNA van de organisatie.

In een lerende organisatie worden fouten niet afgestraft maar gezien als een kans om de organisatie te verbeteren. Medewerkers worden gestimuleerd hun competenties verder te ontwikkelen door het volgen van training betrokkenheid in verbeterprojecten.

“Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd.”

Een organisatie moet ervoor zorgen dat ze een divers en complementair team van medewerkers heeft. Medewerkers dienen verder flexibiliteit te tonen en een proactieve bijdrage te leveren in het oplossen van problemen en het continu verbeteren van processen. De organisatie moet continu werken aan de ontwikkeling van de competenties van medewerkers door opleiding en coaching. Competentie kan worden gedefinieerd als het bewezen vermogen om kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen doeltreffend toe te passen. In andere definities worden de termen ‘houding’ en / of ‘gedrag’ gebruikt in plaats van ‘persoonlijke eigenschappen’.

Medewerkers moeten de kans krijgen om van anderen te leren door samen te werken in teams met collega’s, leveranciers en klanten. De organisatie moet medewerkers inspireren om zich te ontwikkelen. Het is ook belangrijk om diegenen met unieke productkennis en persoonlijke competenties te erkennen en te waarderen. Succesvolle prestaties vereisen een mix van kennis, vaardigheden, houding en gedrag.

Een lerende organisatie richt zich op de volgende elementen:

  • Medewerkers worden geïnspireerd om goede resultaten te behalen.
  • Het maken van fouten is een kans om te leren en te groeien.
  • De organisatie heeft een gevarieerd en complementair medewerkersbestand.
  • De organisatie groeit door samenwerking met leveranciers en/of klanten.
  • De organisatie heeft een actief programma voor het ontwikkelen van competenties.

Vraag informatie of een offerte aan