Openheid en actiegerichtheid

Dit element richt zich op een open en veilige cultuur en stimuleert eigen verantwoordelijkheid. In een open organisatie is er een constructieve dialoog tussen management en medewerkers. Een ander kenmerk is dat medewerkers elke dag met plezier naar hun werk gaan.

Organisaties die Lean omarmen stappen af van de traditionele Top-Down benadering en volgen het Lean Leadership model van de omgekeerde piramide. Ze hebben een Bottom-Up benadering geïmplementeerd om de volledige capaciteit van het personeel op de werkvloer te mobiliseren. De omgekeerde piramide is een metafoor voor een omkering van de traditionele managementstructuur. Medewerkers die het dichtst bij klanten of operationele processen opereren, worden aan de bovenkant geplaatst en managers onderaan. Het personeel op de werkvloer wordt empowered met een grotere beslissingsbevoegdheid en vrijheid van handelen. De functie van de manager verandert in een rol als facilitator en coach.

“Discuss, Decide, Do”

Deze Bottom-Up benadering zal de flexibiliteit en productiviteit voor het oplossen van problemen verbeteren, in het bijzonder voor de zogenaamde ‘laaghangend fruit’-projecten waar geen noodzaak is aan betrokkenheid van het hoger management om oplossingen te identificeren en te implementeren. Problemen worden opgelost door de medewerkers die deze problemen zelf elke dag ondervinden. Het is in hun eigen voordeel dat deze problemen worden opgelost, omdat het hun leven gemakkelijker maakt. De medewerkers op de werkvloer hebben de creativiteit en ideeën om de problemen op te lossen, maar in de traditionele organisatie worden ze vaak niet betrokken of aangemoedigd om dat ook te doen.

Openheid en actiegerichtheid richt zich op de volgende elementen

  • Medewerkers gaan elke dag met veel plezier aan het werk.
  • Medewerkers worden betrokken bij belangrijke beslissingen en projecten.
  • De organisatie vormt een open en veilige werkomgeving voor medewerkers.
  • Resultaten zijn goed meetbaar en worden doorlopend gemonitord.
  • De organisatie is resultaatgericht i.p.v. taakgericht.

Vraag informatie of een offerte aan