Wendbare en flexibele organisatie

Dit element richt zich op het creëren van een flexibele en wendbare organisatie. Medewerkers hebben een positieve instelling en veranderingen worden gezien als een kans. Er is een goede balans tussen gestandaardiseerd werken en in kunnen spelen op bijzondere klantwensen.

In plaats van een grote logge organisatie en vastgegroeide medewerkers, worden er zelfsturende teams geïnstalleerd. Deze teams hebben een eigen resultaatgebied, zijn verantwoordelijk en empowered. Er is sprake van een daadkrachtig management die heldere doelen formuleert, teams verantwoordelijk houdt en daadkrachtig acteert op resultaten die afwijken van de gestelde doelen.

“The measure of intelligence is the ability to change.”

Een wendbare en flexibele organisatie richt zich op de volgende elementen:

  • Medewerkers zien verandering als een kans.
  • De organisatie is in staat om snel te acteren op veranderende marktsituaties.
  • Er is sprake van zelfsturing/zelforganisatie en hoge mate van verantwoordelijkheid.
  • Er wordt daadkrachtig geacteerd als resultaten afwijken van de target.
  • Het management is in staat snel besluiten te nemen.

 

Vraag informatie of een offerte aan