Symbol BV > Continu verbeteren

Continu verbeteren

Vandaag de dag zijn productiviteit en kwaliteit essentieel voor elk type bedrijf en organisatie. Wie de slag met de concurrentie wil aangaan of de efficiency wil verbeteren moet ervoor zorgen dat doorlooptijden en kosten worden gereduceerd en de kwaliteit wordt verhoogd.

“Het resultaat is een efficiënter en effectiever operationeel proces, betere bedrijfsresultaten en een hogere klanttevredenheid”

Symbol begeleidt bedrijven en organisaties bij het zetten van de volgende stap op de ladder van World Class Performance met behulp van Lean Six Sigma methodieken. Hierbij gaan we uit van een benadering waarin gestelde doelen worden gerealiseerd op de volgende 5 niveaus:

Maturity model voor Process improvement

CIMM (Continuous Improvement Maturity Model)

We brengen in kaart waar uw organisatie nu staat en begeleiden het proces om tot een hoger niveau te komen. Het continu verbeteren dient geborgd te worden in het DNA van uw organisatie. Hierin zijn kennis, effectieve communicatie, goed leiderschap en toegewijde medewerkers cruciaal. Wij realiseren dit door expertise aan te bieden in de vorm van training, coaching en projectmanagement. Op deze wijze helpen wij u bij het implementeren en verankeren van de Lean Six Sigma-methodiek in uw organisatie. Doorgaans gaan bedrijven op de hierboven weergegeven volgorde van het ene niveau naar het volgende niveau. Een organisatie kan overigens op meerdere niveaus tegelijkertijd actief zijn, maar het is dan wel van belang de risico’s en beperkingen te zien. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk om met Six Sigma instrumenten een instabiel proces visueel te maken en de oorzaak hiervan met een PDCA programma op te pakken. Een Green Belt en een Black Belt leren in hun opleidingsprogramma de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende methodieken.

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief