maatwerk training

Naast trainingen in het Open rooster verzorgt Symbol ook veel trainingen op maat, op het gebied van kwaliteitsmanagement en Lean Six Sigma. Het voordeel van maatwerktrainingen is enerzijds dat de aandacht uit kan gaan naar specifieke technieken die goed passen bij een bepaalde probleemstelling.

Anderzijds is het mogelijk dat in een maatwerktraining deelnemers worden gekoppeld aan concrete verbeterprojecten. Zo komen theorie en praktijk goed bij elkaar. Trainingen op het gebied van Kaizen, 8D en Lean Six Sigma Yellow Belt worden nagenoeg altijd verzorgt op basis van maatwerk.

Hieronder wordt de visie van Symbol voor het ontwikkelen van maatwerktrainingen beschreven. Hiertoe nemen wij de volgende vier stappen als uitgangspunt.

Stap 1 – Inzicht verkrijgen in problematiek (Inventarisatie)

In een goede training dienen theorie en praktijk écht samen te komen. Dit geldt zeker voor een training op maat. Omdat de theorie zelf nu eenmaal vaak ‘generieke theorie’ is, is het in een maatwerktraining belangrijk dat deze theorie vertaald wordt naar het specifieke vraagstuk of probleem waar een organisatie mee worstelt. De eerste stap in een maatwerktraining is daarom inzicht verkrijgen in de problematiek of vraagstuk.

Stap 2 – Selecteer de juiste methodiek en technieken (Plan van aanpak)

Indien de hamer niet het juiste gereedschap is, moet een andere techniek en aanpak worden gekozen. De tweede stap in het bieden van een maatwerktraject is het kiezen van de juiste methodiek, met bijbehorende aanpak en set van technieken. Er zijn verschillende methodieken voor continu verbeteren zoals Kaizen, Lean, Six Sigma, TPM, TOC etc., elk met hun eigen roadmap en set van tools.

Voor een timmerman die alleen een hamer kan hanteren,
lijkt elk probleem op een spijker.

Stap 3 – Uitleg van methodiek en technieken (Maatwerktraining)

Indien de timmerman (of timmerleerling) het juiste gereedschap op de verkeerder manier hanteert, resulteert dit tot een slechte oplossing. De derde stap is daarom het uitleggen van de theorie achter de gekozen methodiek en bijbehorende toolset. Het uitleggen van de theorie kan prima met een theoretisch voorbeeld, maar komt pas echt tot leven als een concreet herkenbaar probleem uit de eigen situatie als uitganspunt genomen wordt. Ditzelfde geldt voor de trainingsmaterialen. Voor een gedeelte kan voor een maatwerktraining gebruik gemaakt worden van standaard materiaal, maar de maatwerktraining komt pas echt tot leven als er herkenbare cases en voorbeelden in het materiaal wordt verwerkt.

Voor het samenstellen van het maatwerk kunnen wij putten uit een grote database van materialen (circa 2.000 powerpoint slides, 150 oefeningen, 3 tekstboeken, video’s en cases). De powerpoint slides zijn toegankelijk in een systeem, waarmee eenvoudig zogenaamde virtuele maatwerktrainingen kunnen worden ontwikkeld.

Stap 4 – ‘Voordoen – Meedoen – Zelf doen’ (Coaching)

Een timmerleerling is nog lang geen vakman. Oefening baart kunst en fouten maken mag. De timmerman begeleidt en coacht de leerling in het leren van het vak. Wij geloven daarom in het ‘Voordoen – Meedoen – Zelf doen’-principe. De coach laat zien hoe de techniek theoretisch werkt. Vervolgens pakken de consultant en de deelnemers samen een concreet Kaizen of Lean project aan. Een volgend verbeterproject kunnen de deelnemers dan doorgaans zelfstandig oppakken, waarbij zij weten dat ze met vragen kunnen terugvallen op de coach. De praktijk heeft uitgewezen dat dit een zeer effectieve manier van leren is.

BewarenBewaren