master classes smart

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Data & prijs
 • Informatie aanvragen
 • Momenteel staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie, ook wel ‘SMART Industry’ genoemd, of ‘Industry 4.0’, zoals deze revolutie in Duitsland wordt genoemd. In samenwerking met Smart Industry partners is een eendaagse masterclass ontwikkeld die deelnemers de mogelijkheid biedt om basiskennis op te doen over alle verschillende SMART Industry elementen. Tijdens deze training wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de verschillende elementen.

  Voor wie

  Alle medewerkers die zich bezig houden met productontwikkeling, engineering of productie en die willen weten wat SMART Industry kan betekenen voor hun organisatie.

  Doelstelling

  Het doel van deze masterclasses is om Smart Industry concreet en operationeel te maken. Na het volgen van deze masterclass bent u bekent met de principes van Smart Industry en heeft u inhoudelijke kennis opgedaan van een aantal principes en technieken.

  Inhoud

  • De 4 Industriële revoluties.
  • Smart Industry Framework.
  • Smart Industry Scan.
  • Smart product development & Co-creation.
  • Mass customization.
  • Flexible manufacturing & Cyber Physical systems.
  • Operational Management 4.0 (Lean 4.0).
  • Digital factory & Internet of Things.

  Wij adviseren deelnemers om lid te worden van de Smart Industry community. Hiermee krijgt u toegang tot een netwerk van andere bedrijven die de overgang naar Smart Industry maken en kunt u uw vraag voorleggen aan een netwerk van Smart Industry partners. Leden van het netwerk helpen elkaar om Smart Industry uitdagingen aan te gaan.

  Materiaal

  De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer. U ontvangt een Smart Industry Business Model Canvas template.

  Niveau

  Alle niveaus

  Duur

  1 dag

 • Wat houdt de Quality and Performance Management training in?

  De studie omvat twee lesblokken van acht weken, parallel aan deze lesblokken loopt een praktijkopdracht.

  Blok 1: Quality & Performance Systems (9 EC)

  Topkwaliteit vraagt om een perfect ingerichte organisatie en effectief leiderschap. Dat is de opgave waarmee je in dit blok aan het werk gaat. Hoe richt u de organisatie in voor het bereiken van topresultaten van en voor klanten? Hoe wordt een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht? Wanneer voldoet een bedrijf aan de ISO 9001:2015? Welke tools en methodieken op het gebied van kwaliteit en resultaten kan een organisatie inzetten? Op wat voor kwaliteitsniveau opereren organisaties? In het beantwoorden van deze vragen wordt gekeken naar zeer verschillende branches zoals de automotive, aerospace, food, logistiek en de bouw- en installatiebranche.

  Blok 2: Quality & Performance Leadership (9 EC)

  Als organisatie bent u onderdeel van een keten waarin diverse stakeholders verwachtingen en eisen hebben. De grootste uitdaging daarbij is om continu aan al deze eisen en verwachtingen te voldoen en dit zo efficiënt te doen zodat u onderscheidend bent in de markt. In dit blok staan de stakeholders en uw medewerkers centraal. Hoe worden de prestaties van de eigen organisatie en die van leveranciers en klanten beheerst en verbeterd? Hoe betrekt u medewerkers en stakeholders in het creëren van een omgeving van topresultaten? Met deze vragen kijken we verder dan tools en instrumenten. We gaan de relatie aan met stakeholders binnen en buiten de organisatie om met elkaar resultaten te boeken.

  Praktijk: Quality and Performance Project (12 EC)

  Parallel aan de lesblokken gaan uw medewerkers in teamverband samen met studenten aan de slag met een opdracht in uw onderneming. Ze gaan kwaliteits- en performancetechnieken toepassen zoals FMEA, 8D, MSA, Six Sigma, Lean, ISO normering, Customer Journey en Stakeholder management. In de lessen hebben ze deze technieken geleerd of kennis erover verdiept. Ze passen deze methoden en technieken toe om de kwaliteit van producten en/of processen aantoonbaar te
  verbeteren.

 • Prijs & inschrijven

  De kosten voor de opleiding bedragen € 595,- (exclusief BTW) per deelnemer. U kunt, afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, in aanmerking komen voor diverse subsidies.

 • Informatie aanvragen over deze masterclass?