master classes smart

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Certificering
 • Inschrijven
 • Informatie aanvragen
 • U bent ongetwijfeld bekend met het gezegde ‘Stilstand is achteruitgang’. Als er iets is wat niet stilstaat, is het de technologische ontwikkeling, en de daarmee samenhangende industriële ontwikkeling. Momenteel staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie, ook wel ‘SMART Industry’ genoemd, of ‘Industry 4.0’, zoals deze revolutie in Duitsland wordt genoemd.

  Om bedrijven te ondersteunen in het opdoen van kennis en in het bepalen van de juiste strategie heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen. Het netwerk SMART Industry Partners is hét aanspreekpunt voor bedrijven die de SMART Industry aanpak willen toepassen binnen hun eigen organisatie. De samenwerkende organisaties die dit netwerk hebben opgericht zijn Symbol, ErgoDesign, Hollander Techniek, Universiteit Twente en Oost NV.

  Gezamenlijk is een programma ontwikkeld voor een eendaagse master class die deelnemers de mogelijkheid biedt om kennis op te doen over de verschillende SMART Industry elementen. Tijdens de sessies wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de verschillende elementen en zullen voorbeelden en praktijkervaringen worden gedeeld.

  Voor wie is deze master class

  Algemene directie, technische directeuren en hoger management van middelgrote en grote bedrijven, die zich bezig houden met product ontwikkeling, engineering of productie en die kansen zien in de SMART Industry aanpak en concreet willen leren hoe dat voor hun business eruit zou zien.

  Het geniet de voorkeur om met minimaal 2 deelnemers van dezelfde organisatie te komen om gezamenlijk de Smart Industry tools toe te passen op de eigen organisatie.

  Doelstelling & inhoud

  Aan deelnemers wordt de kans geboden om in de middag workshops een eerste concrete SMART industry roadmap te gaan opstellen. Hiervoor hebben wij een framework ontwikkeld met de verschillende elementen die horen bij SMART Industry en een roadmapping canvas om een SMART Industry aanpak te ontwerpen.

  Unieke kenmerken van deze master classes

  • We trekken SMART Industry uit de bestuurlijke sfeer en maken het concreet.
  • Deelnemers krijgen toegang tot het netwerk van ‘SMART Industry Partners’. Dit netwerk bestaat enerzijds uit kennispartners en implementatiepartners, en anderzijds uit partijen die daadwerkelijk stappen hebben gemaakt met het implementeren van SMART Industry (of daar op korte termijn mee willen beginnen).
  • Wij helpen bedrijven om SMART Industry operationeel te maken, en verder te gaan dan alleen aangeven dat ‘het belangrijk is’.
  • Wij streven er naar SMART Industry dicht bij de industrie te brengen.
  • Leden van het netwerk helpen elkaar om SMART Industry uitdagingen aan te gaan.
  • U wordt gratis lid van de Smart Industry community.

  Onderwerpen die aan de orde komen

  • Business modellen in de SMART Industry aanpak.
  • Smart product development en co-creation.
  • Mass customization.
  • Flexible manufacturing & Cyber Physical systems.
  • Digital factory & Internet of Things.

  Duur van de training

  1 dag van 9:00 – 17:00 uur (incl. lunch)

  Materiaal

  Hand-outs

  Niveau

  HBO

 • Wat houdt de Quality and Performance Management training in?

  De studie omvat twee lesblokken van acht weken, parallel aan deze lesblokken loopt een praktijkopdracht.

  Blok 1: Quality & Performance Systems (9 EC)

  Topkwaliteit vraagt om een perfect ingerichte organisatie en effectief leiderschap. Dat is de opgave waarmee je in dit blok aan het werk gaat. Hoe richt u de organisatie in voor het bereiken van topresultaten van en voor klanten? Hoe wordt een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht? Wanneer voldoet een bedrijf aan de ISO 9001:2015? Welke tools en methodieken op het gebied van kwaliteit en resultaten kan een organisatie inzetten? Op wat voor kwaliteitsniveau opereren organisaties? In het beantwoorden van deze vragen wordt gekeken naar zeer verschillende branches zoals de automotive, aerospace, food, logistiek en de bouw- en installatiebranche.

  Blok 2: Quality & Performance Leadership (9 EC)

  Als organisatie bent u onderdeel van een keten waarin diverse stakeholders verwachtingen en eisen hebben. De grootste uitdaging daarbij is om continu aan al deze eisen en verwachtingen te voldoen en dit zo efficiënt te doen zodat u onderscheidend bent in de markt. In dit blok staan de stakeholders en uw medewerkers centraal. Hoe worden de prestaties van de eigen organisatie en die van leveranciers en klanten beheerst en verbeterd? Hoe betrekt u medewerkers en stakeholders in het creëren van een omgeving van topresultaten? Met deze vragen kijken we verder dan tools en instrumenten. We gaan de relatie aan met stakeholders binnen en buiten de organisatie om met elkaar resultaten te boeken.

  Praktijk: Quality and Performance Project (12 EC)

  Parallel aan de lesblokken gaan uw medewerkers in teamverband samen met studenten aan de slag met een opdracht in uw onderneming. Ze gaan kwaliteits- en performancetechnieken toepassen zoals FMEA, 8D, MSA, Six Sigma, Lean, ISO normering, Customer Journey en Stakeholder management. In de lessen hebben ze deze technieken geleerd of kennis erover verdiept. Ze passen deze methoden en technieken toe om de kwaliteit van producten en/of processen aantoonbaar te
  verbeteren.

 • Toetsing

  Elke lesblok wordt afgesloten met een toets. Parallel aan deze lesblokken loopt de praktijkopdracht die door een aantal assessments wordt beoordeeld. In totaal verdienen uw medewerkers met deze module 30 EC.

  Certificaat

  Bij het succesvol afronden van de module ontvangen cursisten een certificaat van Windesheim.

 • Prijs & locatie

  De kosten voor de opleiding bedragen € 595,- (exclusief BTW) per deelnemer. U kunt, afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, in aanmerking komen voor diverse subsidies.

 • Informatie aanvragen over deze masterclass?