U bent geïnteresseerd in Lean Six Sigma. Dan heeft u ook gehoord van Minitab. Door de een geprezen, door de ander misschien wel verguisd. Maar wat is dat nu, Minitab? En hoe gebruikt u statistiek eigenlijk?

“Statistiek is als een lantaarnpaal voor een dronken man, meer ter ondersteuning dan ter verlichting”
En zo is het maar net. Hoewel statistiek zeker in staat is om licht op de zaak te werpen! Goed, ter ondersteuning dus. En hoe dan? Door te doen wat u van de software vraagt. Dat doet Minitab bijzonder goed maar dan moet u wel de juiste vragen stellen. En die vragen kunt u pas stellen als u uw situatie kent in combinatie met de mogelijkheden die Minitab u biedt:

Wat kan en doet Minitab?

Om kort te zijn: Minitab is een computerprogramma voor gewone en geavanceerde statistische functies. Het combineert de gebruiksvriendelijkheid van Microsoft Excel met de mogelijkheid complexe statistische analyses te maken. En dat zijn er nogal wat, grof onder te verdelen in de volgende gebieden:

Gegevens visualiseren:

“Een plaatje zeg meer dan duizend woorden”

Dit is een bekende kreet die door Minitab zeker wordt ondersteund. Diverse visualisatietechnieken zijn beschikbaar en worden in de regel als eerste stap op weg naar procesverbetering gemaakt.

minitab plot

minitab pie

Gegevens analyseren

“Gegevens zijn waardevol. Informatie is waardevoller”

Dan moet u gegevens wel in informatie kunnen omzetten.

Een voorbeeld: U wilt een nieuw proces invoeren maar u weet van te voren niet of dat nieuwe proces wel beter zal zijn. Dan kunt u een steekproef nemen om te voorspellen wat de resultaten van het nieuwe proces in de toekomst zullen zijn. Die steekproef geeft een indicatie van de toekomst maar is nooit 100% zeker. Minitab helpt u met het opzetten en uitvoeren van gegevensanalyse en geeft aan met welke betrouwbaarheid een uitspraak kan worden gedaan. Vervolgens kunt u met die informatie aan de slag.

minitab mean

Kwaliteit beoordelen

Als ons proces 100% binnen specificatie ligt, dan is het goed”.

Deze manier van denken hebben we al ver achter ons gelaten. In de moderne kwaliteitsbeheersing gaat het om het zo dicht mogelijk benaderen van de door de klant gewenste streefwaarde.

Om dit te bereiken moeten we onze processen statistisch beheersen, bijvoorbeeld met regelkaarten.

minitab chart

Regelkaarten helpen ons om te zien of er in het proces moet worden ingegrepen.

“Hoe goed doen we het eigenlijk?”

Om die vraag te beantwoorden moet u weten wat goed is. En dat is het voldoen aan de wensen van de klant. Daar horen waarden bij als Cp en Ppk. Minitab helpt in het opzetten en uitvoeren van studies waarmee u deze kentallen kunt bepalen en interpreteren.

minitab cap

Experimenteel ontwerpen

“Het moet beter; we streven naar optimaal”

Niet zo maar een kreet maar een legitieme wens als u de beste in uw branche wilt zijn. Dat betekent een andere inrichting van uw proces. Aan de juiste knoppen draaien. Maar welke knoppen?

De techniek van DOE (Design Of Experiments) stelt u in staat om optimalisatieproeven uit te voeren die met een minimum aan inspanning een maximum aan informatie opleveren. U kunt na het uitvoeren van een DOE voorspellen welke respons een veranderde procesinstelling u oplevert. Dit kunt u zelfs automatisch laten berekenen.

minitab effect

Samenvattend

Minitab geeft u antwoord op een groot aantal statistische vragen, mits juist gesteld.

Minitab helpt u bij:

  • Gegevens visualiseren
  • Data analyseren
  • Kwaliteit beoordelen
  • Experimenteel ontwerpen

Meer informatie

Wilt u meer informatie wat Minitab voor u kan betekenen? Of wilt u meer weten over één van onze Minitab trainingen? Neemt u dan contact met ons op, telefoonnummer: 053 – 2030240.