minitab training

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Informatie aanvragen
 • Beter inzicht, visualisatie van data en een statistisch verantwoorde onderbouwing. Dit is zomaar een greep uit de resultaten van het toepassen van Minitab bij het analyseren en interpreteren van data. Deze training is een praktische en interactieve training waarin niet de theoretische achtergrond, maar de praktische toepasbaarheid centraal staat.

  Na deze training bent u bekend met het gebruik van Minitab. We maken u bekend met de interface, het verwerken van data en het interpreteren van Minitab analyses. Tevens passen we de meest gebruikte visualisatie-tools toe. Tenslotte leert u hoe Minitab kan bijdragen aan het uitvoeren van veel toegepaste instrumenten zoals meetsysteemanalyse, capability-analyse en design of experiments.

 • Wat kunt u met een Minitab training?

  • Minitab interface, worksheets, sorteren van data, Brush commando, etc.
  • Visualiseren van data
  • (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Dot Plot, Histogram, Box Plot, Time Series Plot, Scatter Plot, Interval Plot)
  • Belangrijkste typen verdelingen (Normal, Poisson, Binomiaal)
  • Berekenen en visualiseren van overschrijdingskansen met behulp van kansverdelingen
  • (Probability Distribution Plot, belangrijkste typen verdelingen)
  • Correlatie-, Regressieanalyse en ANOVA
  • MSA – Meetsysteemanalyse. Introductie in het beoordelen van meetsystemen
  • DOE – Design Of Experiments. Introductie in het opzetten en analyseren van experimenten
  • Cpk – Uitvoeren en visualiseren van Capability analyse
  • SPC – Statistical Process Control. Gebruik van de meest toegepaste control charts
  • Gebruik van de Minitab assistent
 • Informatie aanvragen over deze training?