Update mei 2019: de nieuwe norm is bekend en definitief! Lees hier meer over de wijzigingen, de impact en de trainingen om volledig geïnformeerd de nieuwe standaard toe te passen: www.symbol.nl/FMEA-harmonisatietraining 

Binnen de automotive industrie wordt sinds 2014 gewerkt aan een gezamenlijke FMEA-norm door de Duitse VDA en de Amerikaanse AIAG. Eind vorig jaar hebben de VDA en de AIAG elk in hun eigen taal een identieke voorlopige versie van deze nieuwe norm uitgebracht.

Nicole Mak van Symbol heeft u op 8 maart 2018 tijdens de automotive inspiratie dag geïnformeerd over de veranderingen die in dit concept zijn beschreven.

Tot 1 maart konden belangstellenden hun opmerkingen en wijzigingsvoorstellen indienen bij de commissie die de concept norm heeft opgesteld. Daarna is de planning dat de definitieve norm in mei 2018 uit zal komen. Naar verwachting gaat dit langer duren.

Wat wordt er anders?

Alhoewel de beide huidige normen onderhuids niet wezenlijk van elkaar verschillen is er binnen de VDA meer aandacht voor de structuur achter de FMEA. Er wordt stapsgewijs gewerkt; eerst de product/proces structuur dan de functionele analyse en vervolgens de fouten analyse. Het voordeel hiervan is dat de logica van de FMEA-methodiek inzichtelijk wordt. Daarmee verdwijnt de worsteling om de juiste zaken in de juiste hokjes van het FMEA-formulier in te vullen. Deze structuur is dan ook overgenomen in de gezamenlijke concept-norm. Daarnaast zijn onder andere veranderingen doorgevoerd aan de waarderingstabellen, is de RPN-score vervangen door een AP (Actie Prioriteit) score en ziet het FMEA formulier er wat anders uit.

Hoe staat het ermee?

Update mei 2019: de nieuwe norm is bekend en definitief! Lees hier meer over de wijzigingen, de impact en de trainingen om volledig geïnformeerd de nieuwe standaard toe te passen: www.symbol.nl/FMEA-harmonisatietraining 

Wanneer u op internet op zoek gaat naar informatie over de nieuwe FMEA-norm dan zult u merken dat er weinig over is te vinden. Zowel de Duitse als de Amerikaanse conceptnorm zijn sinds 1 maart niet meer beschikbaar. Op de website van de VDA vindt u een PowerPointpresentatie waarop de commissie in de afgelopen periode de voortgang van de werkzaamheden heeft bijgehouden. Op de website van de AIAG staat alleen een korte mededeling dat er aan een nieuwe norm wordt gewerkt.

Bronnen rond de AIAG melden dat er bovenmatig veel reacties zijn binnengekomen op de nieuwe norm. Het overnemen van de VDA-structuur heeft tot felle reacties geleid bij oudgediende AIAG FMEA specialisten. Zo is er een artikel verschenen van Richard Harpster met als titel “ The Case Against the AIAG-VDA DFMEA”

Al met al lijkt het er sterk op dat de planning voor het uitbrengen van de nieuwe gezamenlijke FMEA-norm niet zal worden gehaald. Ook ligt het in de verwachting dat er nog aanzienlijke bijstellingen zullen komen. Deels om zinvolle verbeteringen door te voeren en deels om de Amerikaanse stakeholders tevreden te houden. Dit proces speelt zich achter gesloten deuren af en we kunnen daarom niet anders dan afwachten wat eruit zal komen en wanneer er meer duidelijkheid komt.

Wat moet u doen?

Met of zonder nieuwe norm wilt u graag op effectieve wijze goede FMEA’s maken. Deze moeten voor u en voor uw klant rendement opleveren in de vorm van korte ontwikkeltijden van goede producten en processen, lage kwaliteitskosten en betrouwbare leveringen. Hieraan verandert niets bij de invoering van een nieuwe norm. Bij Symbol zijn we al jaren van mening dat de structuur van de VDA een goede aanvulling is op de lay-out van de AIAG en deze zelfs versterkt. Dit aspect van de nieuwe gezamenlijke FMEA-norm is dan ook al sinds enkel jaren in onze FMEA-trainingen verwerkt. We geven u met de VDA-structuur en stapsgewijze methode de basis en het inzicht dat u nodig heeft om uitstekende FMEA’s te maken. Deze voldoen hiermee aan de beide huidige FMEA-normen binnen de automotive industrie en bovendien bent u met deze kennis klaar voor de nieuwe gezamenlijke norm.

Andere wijzigingen zoals bijvoorbeeld de vernieuwde waarderingstabellen zijn minder ingrijpend en makkelijk door te voeren nadat de nieuwe norm is ingevoerd.

Bij Symbol houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en blijven we u informeren over het nieuws en de voortgang bij de invoering van de nieuwe FMEA-norm.

Heeft u hulp nodig om de effectiviteit van uw FMEA structuur te verhogen? Bel gerust, Symbol denkt graag met u mee

Regelmatig organiseert Symbol een transitie FMEA training. Heeft u belangstelling voor deze training? Vul dan uw gegevens in via onderstaand formulier. We houden u dan op de hoogte van de voortgang en zullen u tijdig informeren of deze training doorgaat.