Symbol BV > Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Voor het bereiken van de gewenste resultaten is het belangrijk de samenhang te kennen van de drie gebieden die hierop van belang zijn:

  • PEOPLE: de mensen die de activiteiten uitvoeren
  • PROCESS: de samenhang van activiteiten die het product (dienst) voortbrengen
  • PRODUCT: het product of dienst alsmede de middelen en systemen die hiervoor nodig zijn

Een verandering binnen één van deze gebieden heeft invloed op de andere twee. Zo heeft een verandering in het proces bijvoorbeeld invloed op de werkzaamheden van de medewerkers. Die moeten namelijk op een andere manier gaan werken. Een ander voorbeeld is dat een nieuw product tot een aanpassing zal leiden in het voortbrengingsproces en de systemen. Het is dus van het grootste belang dat bij een verandering alle elementen de juiste aandacht krijgen.

CIMM (Continuous Improvement Maturity Model)

CIMM (Continuous Improvement Maturity Model) van Symbol

Strategie: ‘Waar staan we en waar willen we naar toe

Vanuit de missie en visie van een organisatie volgt de strategie. Strategische planning is het bepalen van doorbraakdoelstellingen voor het komende jaar. Hierdoor zal de organisatie evolueren naar een nieuw niveau.

Om hier invulling aan te geven zijn verschillende manieren mogelijk. Afhankelijk van de doelstelling en scope hanteert Symbol de volgende methodes:

Proces: ‘Welke aanpak is nodig om op een hoger Opex Maturity level te komen?

Vandaag de dag zijn productiviteit en kwaliteit essentieel voor elk type bedrijf en organisatie. Wie de slag met de concurrentie wil aangaan of de efficiency wil verbeteren moet ervoor zorgen dat doorlooptijden en kosten worden gereduceerd en de kwaliteit wordt verhoogd.

Symbol begeleidt bedrijven en organisaties bij het zetten van de volgende stap op de ladder van World Class Performance. Hierbij gaan we uit van een benadering waarin gestelde doelen worden gerealiseerd op 5 niveaus.

Lees meer

Leiderschap: ‘Welke leiderschapsstijl is nodig om de strategie tot een succes te maken?

De weg naar excellent presteren begint vaak bij het verstevigen van de kwaliteit van het management in uw organisatie. Symbol ondersteunt organisaties om de kwaliteit van management te verbeteren. We doen dit enerzijds door vakinhoudelijk coaching op het gebied van procesverbetering en kwaliteitsmanagement, en anderzijds door te coachen op leiderschap. Samen met een aantal experts op dit gebied is een speciaal Lean Leadership Development programma opgezet.

Competenties: ‘Welke kennis en kunde hebben medewerkers nodig in deze fase?

Competenties van medewerkers gaat over zowel kennis als kunde. Voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van procesverbetering en kwaliteitsmanagement biedt Symbol een uitgebreid pallet van trainingen aan.

Voor het ontwikkelen van talent is een profiel voor de ‘Topperformer’ in procesoptimalisatie ontwikkeld. Dit profiel gaat uit van een specifieke set talenten en drijfveren die succesvolle verbeteraars gemeenschappelijk hebben in hun functie op het gebied van procesoptimalisatie. Bij talentmanagement wordt gekeken waar mensen van nature erg goed in zijn en wat hen motiveert, met als doel mensen in hun kracht te zetten.

Innovation: ‘Vernieuwen van producten en diensten

De organisatie is voortdurend bezig met het aanpassen of vernieuwen van haar producten en diensten. Producten en processen worden gestandaardiseerd of gesimplificeerd. Zo ondersteunen we (technische) bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe producten volgens de DfSS (Design for Six Sigma) methodiek.

Lees meer

Quality Management: ‘Kwaliteitssysteem en performance management

Organisaties die kwaliteitsmanagement effectief toepassen, presteren aanmerkelijk beter. Ze hebben  meer inzicht in hun bedrijf, lagere kosten, meer tevreden klanten, minder klachten, een betere concurrentiepositie en een hoger rendement. Symbol helpt uw organisatie om meer rendement te halen uit het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem en realiseert een kwaliteitsbewuste, procesgerichte organisatie.

Lees meer

Naast het opzetten, onderhouden en het verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen helpen wij uw organisatie met het opzetten van een effectief systeem voor performance management. Procesprestaties worden inzichtelijk gemaakt zodat ze gebruikt kunnen worden voor het verbeterprogramma’s. Daarbij wordt een koppeling gemaakt tussen de KPI’s op strategisch niveau (Bowler Chart) en de KPI’s op de wervloer (Visual Management borden).

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief