Symbol BV > Organisatieontwikkeling > High Performance Organisatie

HPO - High Performance Organisatie

Het HPO Center heeft een raamwerk ontwikkeld voor High Performance Organisaties. Over een periode van vijf jaar zijn 290 wetenschappelijke en managementpublicaties op het gebied van high performance en excellentie bestudeerd. Daaruit zijn de onderscheidende kenmerken voor high performance te halen. Deze kenmerken zijn vervolgens getoetst onder 3.200 respondenten bij 1475 organisaties (inmiddels ruim 35.000 respondenten). Op basis van dit onderzoek is het raamwerk voor de HPO ontwikkeld.


Een ‘High Performance’-organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, gedurende een periode van tenminste vijf jaar, door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie.

André de Waal – HPO Center


HPO Factor 1 – Kwaliteit van Management

Managers binnen de organisatie zijn van veel markten thuis. Ze bouwen een sterke vertrouwensrelatie op met medewerkers, zijn integer, besluitvaardig, actie- en resultaatgericht en hebben een duidelijke voorbeeldrol. Medewerkers die onderpresteren wordt duidelijk aangegeven wat er verbeterd moet worden.

 1. Het management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie.
 2. Het management is integer.
 3. Het management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers.
 4. Het management neemt snel besluiten.
 5. Het management onderneemt snel actie.
 6. Het management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen.
 7. Het management is gericht op het behalen van resultaten.
 8. Het management is zeer effectief.
 9. Het management bestaat uit sterke leiders.
 10. Het management straalt zelfverzekerdheid uit.
 11. Het management houdt iedereen binnen de organisatie verantwoordelijk voor de eigen resultaten.
 12. Het management is daadkrachtig met betrekking tot ‘niet-presteerders.’

HPO factor 2 – Openheid en actiegerichtheid

Medewerkers besteden veel tijd en aandacht aan communicatie. De interne dialoog vindt veelvuldig plaats en heeft een open karakter. De focus ligt op uitwisseling van kennis en best practices. Zo leren de medewerkers van elkaar en doen ze nieuwe ideeën op die worden omgezet naar acties voor betere prestaties. Fouten maken mag: Het wordt gezien als een kans om te leren.

 1. Het management gaat vaak de dialoog met medewerkers aan.
 2. De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren.
 3. De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen.
 4. Het management staat fouten maken toe.
 5. Het management staat open voor verandering in de organisatie.
 6. De organisatie is prestatiegericht.

HPO factor 3 – Langetermijngerichtheid

De organisatie stelt continuïteit op lange termijn altijd boven winst op korte termijn. Er worden goede en langdurige samenwerkingsrelaties met alle stakeholders opgebouwd. Leiders maken intern promotie. Ook in moeilijke tijden wordt er veel effort gestoken in het vinden, boeien en binden van talent.

 1. De organisatie onderhoudt goede langetermijnrelaties met alle belanghebbenden.
 2. De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten.
 3. Het management werkt al lange tijd bij de organisatie.
 4. Nieuw management wordt van binnen uit de organisatie gepromoveerd.
 5. De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.

HPO factor 4 – Continue verbetering en vernieuwing

De organisatie is duidelijk onderscheidend in de markt ten opzichte van concurrenten. De organisatie is voortdurend bezig met het aanpassen of vernieuwen van haar producten en diensten. Producten en processen worden gestandaardiseerd of gesimplificeerd. Overbodige procedures worden afgeschaft. De kerncompetenties van de organisatie worden verder ontwikkeld om doelen te realiseren of een betere prestatie neer te zetten.

 1. De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van die van andere organisaties.
 2. In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd.
 3. In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd.
 4. In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd.
 5. In de organisatie wordt alles gerapporteerd wat belangrijk is voor het behalen van een goede prestatie.
 6. In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd.
 7. De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend.
 8. De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend.

HPO factor 5 – Commitment van medewerkers

Medewerkers willen verantwoordelijk zijn voor hun resultaten, zijn creatief en flexibel, ze nemen initiatief en ze werken goed samen. De diversiteit van de medewerkers is groot: De achtergronden, persoonlijkheden en ervaringen van de medewerkers lopen sterk uiteen. De medewerkerstevredenheid is groot.

 1. Het management inspireert medewerkers om zeer goede resultaten te behalen.
 2. Medewerkers worden continu gestimuleerd in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht.
 3. De organisatie heeft een gevarieerd en complementair medewerkersbestand.
 4. De organisatie groeit door samenwerking met leveranciers en/of klanten.

Bron: HPO Center

HPO Framework

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief