Symbol BV > Organisatieontwikkeling > Lean Leadership

Leiderschap tijdens Lean journeys

Veel organisaties staan aan het begin of zijn inmiddels vol enthousiasme bezig met de implementatie van Lean. Na een goede start komt de organisatie in een impasse en wordt door het personeel vooral gekeken naar de leidinggevenden. Verwacht wordt dat de leidinggevende het voortouw neemt en ook de route uitstippelt die de organisatie gaat bewandelen. Dit blijkt voor veel leidinggevenden erg lastig te zijn. Hoe dit precies in zijn werk gaat en op welke manier de medewerkers het beste betrokken kunnen worden, behandelen we in een aantal Masterclasses.

Symbol organiseert in samenwerking met Talenten.nl een serie van vier Masterclasses voor leidinggevenden van bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met een Lean journey. De Masterclasses kunnen onafhankelijk worden gevolgd, maar vormen als geheel een basis voor de leidinggevenden om hun organisatie door het Lean traject te leiden.

Masterclass 1 – Voorwaarden voor een goed presterende organisatie

Andre de Waal beschrijft in zijn boek ‘High Performance Organisaties’ datgene dat noodzakelijk is om een HPO te worden. In deze masterclass behandelen we deze uitgangspunten en bespreken we hoe u deze in de praktijk kunt toepassen. Verder laten we u zien hoe u aan de hand van een Hoshin planning een route kunt uitstippelen voor uw organisatie om uw langere termijndoelstellingen te realiseren en op basis daarvan de juiste doorbraak (Lean) projecten te selecteren.

Masterclass 2 – Leiderschap tijdens Lean implementatie

Naast een duidelijke marsroute die gevolgd moet gaan worden, is de rol van de leidinggevende van enorm belang. Situationeel Leiderschap gaat ervan uit dat de wijze van leidinggeven wordt afgestemd op de groep (competentie & betrokkenheid) waaraan leiding wordt gegeven. Deze wijze is afhankelijk van de huidige situatie (per proces/afdeling). We laten u ervaren welke leiderschapsaspecten een essentiële rol spelen tijdens een Lean journey.

1 - Leiderschapsstijlen

Lean leiderschapsstijlen

Masterclass 3 – Gebruik van aanwezige competenties tijdens een Lean journey

Vanuit de Lean gedachte moet de kennis van medewerkers zoveel mogelijk gebruikt worden om verbeteringen te realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk om talenten van medewerkers te kennen en te ontwikkelen. In deze masterclass besteden we aandacht aan de manier waarop talenten herkend kunnen worden en hoe aanwezige talenten op de juiste manier ingezet kunnen worden.

Masterclass 4 – Continu verbeteren; de verbeter-Kata

Kata is het Japanse woord voor “Deliberate practice” oftewel het aanleren van een nieuwe gewoonte of techniek. In deze masterclass behandelen we wat de zogenaamde verbeter-Kata inhoudt. Tevens zal hierin uw rol als coach besproken worden. U leert de do’s en don’ts van de coaching-kata en u wordt voorbereid op het toepassen van de verbeter-kata in de praktijk.

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief