Symbol BV > Organisatieontwikkeling > Onze visie op Lean

Onze visie op Lean

Lean is een verbeterfilosofie die door organisaties wordt omarmd om voor de lange termijn een cultuur van continue verbetering te realiseren met focus op de klant. Door toepassing van deze filosofie wordt gewaarborgd dat processen continu efficiënt en doeltreffend ingericht blijven. Dit betekent dat de filosofie achter Lean onderdeel wordt gemaakt van de gehele organisatie.

Lean moet het gedachtengoed worden van de organisatie als geheel en leiden tot een continu verbetertraject, waarbij support van hoger management essentieel is voor het welslagen van de Lean-implementatie. De meerwaarde van een succesvolle Lean-implementatie moet kortom niet alleen gezocht worden in het eindresultaat, maar vooral in de weg er naar toe. Oftewel het samen met alle medewerkers creëren, inzicht geven in en visualiseren van processen en werkwijzen. Onze visie op een Lean-implementatie wordt gekenmerkt door de volgende vijf belangrijke pijlers:

Lean Pijlers

Lean Pijlers

 Pijler 1: Lean leren denken

Het is van groot belang dat aan het begin van het verandertraject de gehele organisatie kennis maakt met de filosofie achter Lean. Training en coaching on-the-job zijn hierbij key.

Pijler 2: Denken in processen

Binnen Lean staat het denken in processen centraal. Dit betekent dat het afdelingsdenken moet worden losgelaten en dat uitsluitend wordt gekeken naar het volledige proces wat wordt doorlopen om een klantvraag in te vullen. Alle betrokkenen dienen met deze nieuwe manier van denken kennis te maken.

Pijler 3: Lean ervaren

De eigen medewerkers van een organisatie dienen zo spoedig mogelijk zelf aan de slag te kunnen met het zelf herontwerpen van processen in herontwerpteams en procesworkshops. Op deze manier ervaren betrokkenen pas echt de kracht van Lean!

Pijler 4: Lean leiderschap

De ‘Tone at the top’ is essentieel voor het slagen van een Lean-implementatie. Zonder leiderschap geen verandering. Onze visie richt zich daarom met deze pijler op het trainen, begeleiden en coachen van het management om hun leiderschapsrol vóór, tijdens en ná de Lean-implementatie met succes te kunnen vervullen.

Pijler 5: Lean borgen

Lean moet gaan leven binnen de organisatie om het voldoende draagvlak te geven op lange termijn. Hiertoe is het noodzakelijk dat alle medewerkers, inclusief management, de filosofie van Lean management omarmen en zelf ervaren hoe inspirerend Lean is. Onmisbaar zijn hierbij mensen die vanuit de interne organisatie driver zijn voor het Lean gedachtengoed. Zij zijn ook op langere termijn het aanspreekpunt en de stimulator van het continue verbeterproces voor de organisatie. Hiertoe zullen medewerkers worden opgeleid. Zij zullen tijdens deze opleiding ook hun eerste Lean-projecten al uitvoeren zodat zij in de toekomst zelfstandig nieuwe Lean-initiatieven op kunnen starten en de geïnitieerde initiatieven in leven kunnen blijven houden.

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief