Symbol BV > Organisatieontwikkeling > Operational Excellence

Operational Excellence

Operational Excellence gaat over het efficient en effectief leveren van goederen en diensten. De oorsprong is de industrie, maar ook in de dienstverlening en publieke sector kan men spreken van ‘Operational Excellence’. Symbol helpt bedrijven bij het bereiken van ‘Operational Excellence’.

Gap Analysis

Een implementatietraject begint doorgaans met het uitvoeren van een scan. Deze scan bestaat uit een beoordelingslijst van 13 elementen die zijn opgedeeld naar Strategie, Waarden, Voorwaarden en een tweetal Pijlers (logistiek & kwaliteit). De elementen uit de scan zijn het uitgangspunt bij het opstellen van dit implementatieplan, ook wel de Lean Six Sigma Roadmap genoemd. Dit plan beschrijft voor elk van de 13 elementen waar de organisatie momenteel staat en wat er gedaan moet worden om op een element het volgende niveau te bereiken.

1 - Proces Improvement Scan

Proces Improvement Scan

We brengen in kaart waar uw organisatie nu staat en begeleiden het proces om tot een hoger niveau te komen. De scan geeft inzicht in de positie waar uw organisatie staat en wat mogelijke stappen zijn om de organisatie efficiënter en effectiever in te richten. Neem contact op indien u deze scan bedrijfsbreed wilt laten uitvoeren.

Improvement plan

De Gap analysis en de organisatiedoelstellingen zijn samen de aanzet om tot een verbeterplan te komen. Afhankelijk van het niveau waar uw organisatie staat zal een plan van aanpak worden gemaakt. Onderstaand schema is het vertrekpunt daarin, maar het uiteindelijke plan zal op maat worden afgestemd.

1 - Operational Management

Operational Management

Borging

Het continu verbeteren dient geborgd te worden in het DNA van uw organisatie. Hierin zijn kennis, effectieve communicatie, goed leiderschap en toegewijde medewerkers cruciaal. Wij realiseren dit door expertise aan te bieden in de vorm van training, coaching en projectmanagement. Op deze wijze helpen wij u bij het implementeren en verankeren van de Lean Six Sigma-methodiek in uw organisatie.

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief