Project coaching

Training, coaching en intervisie zijn belangrijke elementen in het transformatieproces. Het doel van training is om de benodigde kennis over de verschillende technieken te leren. De juiste kennis van tools en technieken is van belang zodat medewerkers kunnen deelnemen aan een verbeterproject.

Waarom project coaching?

In het leer- en ontwikkelproces moet het zogenaamde ’70:20:10 principe’ goed in acht worden genomen. Dit principe beschrijft hoe effectief het leerproces plaatsvindt. Slechts 10 procent van hetgeen een persoon leert wordt opgedaan via formele trainingen en cursussen; 20 procent door coaching en feedback; en 70 procent van het leren en ontwikkelen vindt plaats door het opdoen van ervaring. Het uitvoeren van praktijkprojecten is daarom een essentiële aanvulling op het volgen van een training. Het volgen van een training is niet voldoende om een goede Green of Black Belt te worden. Dit kost namelijk veel tijd en oefening. Het uitvoeren van verbeterprojecten is hierin essentieel. Het is net zoals het besturen van een auto. Het halen van je rijbewijs maakt je geen uitstekende bestuurder. Ook dit heeft tijd nodig.

De meeste Lean Six Sigma Green en Black Belts lopen in het begin allemaal tegen dezelfde problemen aan en ze maken in het begin allemaal dezelfde fouten. Enkele veel voorkomende problemen en fouten zijn:

  • De projectscope wordt te groot gekozen.
  • De oplossing in de probleemdefinitie benoemen.
  • De Measure-fase wordt niet goed doorlopen.
  • Een project starten dat niet bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie.
  • Een project starten zonder dat voldoende tijd beschikbaar wordt gesteld.
  • Een project starten zonder het commitment van een Champion.
  • Niet de correcte technieken kiezen.
  • De gekozen technieken niet juist toepassen.
  • Moeite hebben met de statistische analyse en maken van de juiste conclusies.
  • Te makkelijk denken over het borgen van de projectresultaten.

 

Coaching bij je eerste projecten leidt tot een hogere slagingskans

Om dit soort problemen te minimaliseren en om de gevolgen van onjuiste conclusies te voorkomen, is coaching door een ervaren (Master) Black Belt een belangrijk element in het Lean Six Sigma transformatieproces. Coaching is het ondersteunen van ‘verse Belts’ om ze effectiever te maken in het uitvoeren en aansturen van verbeterprojecten. Soms is het al voldoende om een Green of Black Belt een paar uur te coachen in de verschillende projectfasen. Deze paar uur kunnen voorkomen dat verkeerde keuzes worden gemaakt. Het voordeel voor zowel de Champion als de Belt is dat ze beter gebruik gaan maken van tijd en resources en daardoor een hoger slagingspercentage hebben in het bereiken van de projectdoelstellingen. Coaching van de eerste projecten is daarom een essentieel element in een Lean Six Sigma Deployment programma.

Het is beter om de coaching van Green en Black Belts over te laten aan een expert op dit gebied. Dit is de rol van de Master Black Belt. Symbol heeft veel ervaring in het uitvoeren en coachen van Green en Black Belts.

Meer informatie?

Meer weten over project coaching? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel 053 – 20 30 240! We helpen je graag!