Selecteer een pagina

Six Sigma methodieken in dienstverlening en zorg?

Vrijdag 24 oktober jl. organiseerde Symbol het event ‘Lean… En hoe zit het met Six Sigma?’ Het event vond plaats bij ’s Heeren Loo Zorggroep in Amersfoort. ‘Lean’ is inmiddels een bekend fenomeen in zowel de Dienstverlening als de Zorg. In een ontspannen sfeer boog men zich juist over vraag in hoeverre Six Sigma methodieken ook toepasbaar en nuttig zijn in deze sectoren.

Lean is een bekend begrip in zowel de zorg als dienstverlening. Maar kan men hier ook uit de voeten met Six Sigma methodieken? En wat zouden deze methodieken dan kunnen toevoegen?

Lean 2.0: Vrije kennisoverdracht van Leanprincipes

In een interessant programma gaven sprekers hun visie hierop. Het programma begon met de bijdrage van Stichting Lean 2.0., wiens ambitie het is om de toegang tot Lean theorieën en filosofieën laagdrempelig te laten zijn. Dus ook kennisoverdracht door middel van vrije bijeenkomsten en in interessegroepen.

“C”Lean managementrapportage bij ’s Heeren Loo Zorggroep

Moniek Razenberg van ’s Heeren Loo Zorggroep deelde vervolgens de opzet en resultaten van haar IT-project binnen de organisatie. Vanuit de VOC (Voice of Customer): ‘Ik wil één complete managementrapportage ontvangen, met uitgelijnde vorm, op een geregelde tijd en met herhaalbaarheid in het proces’ werd het project gestart.

Na grondig onderzoek onder de verschillende stakeholders wat een managementrapportage dan moet bevatten, is het uiteindelijke resultaat een document dat van 8 naar 4 pagina’s is teruggebracht waarin de kerncijfers voor ’s Heeren Loo Zorggroep op overzichtelijke wijze, binnen de huisstijl, worden weergegeven, dat voor alle stakeholders gelijk is. Daarbij is een verkorting van de doorlooptijd gerealiseerd en is de klanttevredenheid onder de stakeholders gestegen.

Gemeente Rijssen-Holten: Met Six Sigma werd de doorbraak geforceerd

In de Gemeente Rijssen-Holten werd onder leiding van Martin Oplaat het WABO-proces onder handen genomen. De doorlooptijden waren te lang, waardoor in een aantal gevallen de toewijzing moest worden verdaagt.

Door middel van hypothese-onderzoek werd een aantal zaken uitgesloten die van invloed zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld piektijden tijdens vakantieperioden, voorbereide werkoverleggen en digitaal ingediende aanvragen. Door een valuestream te maken met de afzonderlijke processtappen en deze te meten, bleek dat er in de afzonderlijke proceshandelingen geen tijdwinst behaald kon worden. De noodzakelijke werkzaamheden werden dus effectief uitgevoerd. Een Minitab analyse toonde aan dat de tijd juist bleek te zitten tussen de afzonderlijke stappen. Dit wordt gezien als verspilling. Door toepassing van Six Sigma kon de oorzaak van de lange doorlooptijd worden vastgesteld wat leidde tot de doorbraak in het project.

Lean+? Lean maar wel met analyse van de feiten…

Tot slot werd in het forum gesproken over de vraag of Six Sigma een bruikbare tool is voor de Dienstverlening en Zorg. Na een levendige discussie werd door voorzitter Jeroen van der Weerdt van Symbol de conclusie getrokken dat Six Sigma toch wel een serieuze drempel is binnen de Zorg en Dienstverlening.

Wellicht is het voor de acceptatie van de Lean Six Sigma methode beter om in eerste instantie de aandacht te leggen op het betrekken van de medewerkers bij het veranderproces. Vanuit deze toegenomen betrokkenheid kan dan, in een later stadium van het verbeter programma, worden gekozen om ook een aantal statistische tools op te nemen in de gereedschapskist met verbetermethoden.

Laatste nieuws/blogs