SMART Industry en de toekomst van Lean Six Sigma bij EZ

SMART Industry? Wat is dat?

In onderstaande 6 minuten durende video wordt verteld wat SMART Industry precies inhoudt

Het SMART Industry framework

Het SMART-industry-framework omvat 7 elementen die hieronder zijn weergegeven. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat de rol van robots zal toenemen. Zo is het nu al goed voorstelbaar dat een robot in staat zou moeten zijn 80% van de subsidieaanvragen (die standaard zijn) kan afhandelen. Nu moet je nog exact vertellen wat een robot moet doen maar de ontwikkeling van zelf-lerende robots is al in volle gang. Overigens start een pilot met een robot ook bij RVO.

smartindustry

De invloed van Smart Industry op Lean Six Sigma

De impact op Lean Six Sigma van SMART-industry is aan de hand van het door Symbol ontwikkelde Continuous Improvement Maturity Model (CIMM) goed te illustreren. Het CIMM-model (zie hiernaast) geeft de vijf volwassenheidsstadia van een LSS-organisatie aan. Op het eerste level herkennen we 5S. Inmiddels zijn er handige 5S-apps op de markt die het uitvoeren van 5S-audit vergemakkelijken en een directe download naar een voortgangsbord mogelijk maken. Op het derde niveau is de verwachting dat pull en het daarmee samenhangende Kanban-systeem (signaal geven aan de voorliggende processtap wanneer er geproduceerd mag gaan worden) verregaand door de adaptieve robots zelf wordt afgehandeld.

Op het vierde niveau staat nu Six Sigma. Dat is nu veelal conclusies trekken gebaseerd op steekproeven ergens tussen de 30 en 300 stuks. Six Sigma als data-analyse techniek zal veel belangrijker worden maar enorm van karakter veranderen. De informatisering en robotisering van de procesvoering leiden tot enorme databestanden die, mits goed geanalyseerd, een grote bron van verbetering zullen zijn. De analysetechnieken zullen dus veranderen. Zie hier ook het interessante filmpje van het CBS over drie toepassingen van big data binnen hun wereld.