Symbol BV > Smart Industry > De vier industriële revoluties

De vier industriële revoluties

Eerste Industriële Revolutie (1780-1850)

In 1777 werd, in een mijngroeve in Cornwall, de eerste stoommachine van James Watt opgesteld. Met de komst van de stoommachine was het mogelijk om arbeid geleverd door mensen, dieren of molens, te vervangen door een machine. De stoom­machine markeerde het begin van de Eerste Industriële Revolutie. Het kenmerkt de overgang naar nieuwe productieprocessen in de periode van 1780 tot circa 1850.

Tweede Industriële Revolutie (1850-1970)

De Tweede Industriële Revolutie, ook wel bekend als de technologische revolutie, was een periode van de algehele industriële revolutie. Het bekendste voorbeeld van de Tweede Industriële Revolutie is de productielijn van Ford. Henry Ford ontwierp zijn eerste lopende assemblageband in 1913 voor de T-Ford, en ontketende hiermee een revolutie. Het was Henry Ford’s doel om ‘de wereld op wielen te zetten’ en een betaalbare auto voor het grote publiek te produceren, met het meest eenvoudige ontwerp tegen de laagst mogelijke kosten. Deze assemblagelijn werd wereldwijd de maatstaf voor massa­productie­methodes. De introductie van de dieselmotor in 1894, als alternatief voor de stoommachine, leverde een belangrijke bijdrage in de verdere ontwikkeling van productielijnen. De Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling van massaproductie.

Derde Industriële Revolutie (1970-2010)

De Derde Industriële Revolutie wordt gekenmerkt door de introductie van de computer in de jaren vijftig. Digitalisering maakte het mogelijk om data van analoge gegevensdragers naar digitale gegevens­dragers over te zetten. Hierdoor kon informatie eenvoudig en overal ter wereld gedeeld en geraadpleegd worden. Mede hierdoor werd het voor bedrijven mogelijk te globaliseren. Productie en levering kon wereldwijd plaatsvinden, waardoor schaal­voordelen werden gerealiseerd.

Voorbeelden van de Derde Industriële Revolutie zijn het gebruik van ‘Programmable Logic Controllers’ (PLC’s), ‘Computer Aided Design & Manufacturing’ (CAD/CAM), ‘Supervisory Control and Data Acquisition’ (SCADA), Mechatronica en Robotica. De eerste toepassing van robotisering zijn gedaan in de automobielindustrie, waar o.a. laswerk­zaamheden en assemblagewerkzaamheden door robots werden verricht.

Vierde Industriële Revolutie (2010-????)

In de Vierde Industriële Revolutie (i4.0) spelen de digitale revolutie en de opkomst van internet een belangrijke rol. Dit wordt ook wel ‘Internet of Things’ (IoT) of ‘Internet of Everything’ (IoE) genoemd. Deze technologie introduceert een service mentaliteit in de industrie, zoals we dat in de afgelopen jaren al hebben meegemaakt door de opkomst van Smartphones en Apps. Daarnaast zullen machines, goederen en onderdelen onderling met elkaar gaan communiceren over planning, bewerkingen die moeten worden ondergaan en grondstoffen die nodig zijn.

Technische disciplines zoals machinebouw, elektrotechniek en IT zullen moeten gaan samenwerken. SMART Industry zal de wereld de komende decennia drastisch veranderen en zal nieuwe business modellen vereisen. Dit is een bedreiging voor diegenen die ‘stil staan’, terwijl het kansen biedt voor diegenen die in beweging komen.

Lees verder:

 

161103-logos-partners-smart-industy

 

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief