Symbol BV > Smart Industry > ECO production / Made different

ECO production / Made different

7-eco-production_oranje

ECO Production Made Different
Veel bedrijven zijn al bewust bezig met ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO). Eén element hiervan is ECO production. Dit betekent dat een product zowel in het productieproces, het gebruik, als in de afvalfase geen schade toebrengt aan de leefomgeving. Dat wil zeggen geen milieu­verontreiniging, geen uitputting van natuurlijke grondstoffen, geen invloed op de ecologie en duurzaamheid.

Op 12 december 2015 gingen delegaties van 195 landen op de klimaattop in Parijs akkoord met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, de komende eeuw moet terugdringen om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 20C. De producerende industrie moet inzien dat het de komende decennia te maken zal krijgen met strengere wetgeving en kritische welbewuste Prosumers.

Duurzame ontwikkeling is gedefinieerd als ‘de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken’ (Brundtland rapport, 1987). Cradle-to-Cradle beschouwt het product als de keten van ontstaan (winning van grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen zoals waspoeder en benzine) en afdanking (hergebruik en stort). De filosofie achter Cradle-to-Cradle is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in het volgende product. Een voorwaarde is dat er bij hergebruik geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten ontstaan die alsnog gestort of verbrand worden.

CleanTech slaat op processen die operationele prestaties verbeteren door vergroting van de productiviteit en efficiëntie terwijl kosten, energieverbruik, vervuiling of afval worden geminimaliseerd. Dit wordt ook wel ‘circulaire economie’ genoemd. Het gebruik van grondstoffen en duurzame energie worden op een duurzame wijze toegepast met een minimale impact op het milieu. Voorbeelden van CleanTech zijn o.a. energie-neutrale gebouwen en gebruik van zonne-energie, windenergie, biobrandstof en warmte­krachtkoppeling. Flexibele productielijnen en 3D printers bevorderen Local sourcing & Procurement. Dit leidt weer tot minder transportkosten en heeft bovendien een positieve impact op de lokale gemeenschap.

ECO productie en ‘Made Different’ gaan hand in hand. R&D afdelingen zullen in het ontwerp van nieuwe producten nog meer rekening moeten houden met elementen als duurzaamheid. Het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen is een belangrijk element in ECO-productie. Het gebruik van Lood, Asbest en Chroom-6 bijvoorbeeld zijn al jaren verboden (RoHs – Restriction of Hazardous Substances). Om de ECO doelstellingen te halen, zullen nieuwe materialen nodig zijn. De toepassing van nieuwe technologieën zoals 3D-printers, maar ook nieuwe grondstoffen en materialen zoals Nano technologie bieden kansen.

Lees verder:

161103-logos-partners-smart-industy

 

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief