Symbol BV > Smart Industry > Enterprise Agility / Competent Workforce

Enterprise Agility / Competent Workforce

6-enterprise-agility_oranje

Enterprise Agility Competent Workforce
De huidige maatschappij is complex en onvoorspelbaar. Organisaties worden door­lopend geconfronteerd met voorziene en onvoorziene omstandigheden, dilemma’s, crises en complexe problemen. De omvang en de snelheid van verandering is dermate impactvol dat het de strategie van bestaande organisaties ernstig kan verstoren. Enterprise Agility is het vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan deze veranderende omgeving. Hierbij speelt de snelheid waarop de organisatie zich kan aanpassen een cruciale rol. Dit vereist ‘Disruptive business models.

Het aanpassingsvermogen van een organisatie is niet alleen afhankelijk van de technische productiemiddelen, maar vooral ook van het aanpassingsvermogen van de gehele organisatie. Organisaties met veel kosten of arbeidsintensieve werkzaamheden zijn niet langer concurrerend. Voor deze organisaties is het dus van levensbelang om naast het bestaande organisatiemodel ook te kunnen werken (of experimenteren) met andere meer flexibele organisatiestructuren. Gerenom­meerde organisaties stellen zichzelf de vraag hoe ze hun bestaande business het beste kunnen consolideren terwijl ze gelijktijdig ook kunnen innoveren vanuit andere organisatievormen (Duale besturingssysteem; John P. Kotter, 2014).

Nieuwe organisatiestructuren vragen om aanpassingsvermogen van medewerkers. Denk hierbij o.a. aan flexibiliteit in werktijden, veranderende werkomgeving en nieuwe samenwerkingsverbanden zoals het werken in ‘Squads’, kleine multidisciplinaire teams die empowered zijn om zelfstandig beslis­singen te nemen. Squads hebben minder overdrachtsmomenten en kunnen proactiever en sneller inspelen op steeds veranderende situaties. Operators worden niet langer gezien als een verlengstuk van de machine. Ze zijn goed getraind en voelen zich verantwoordelijk voor processen en productiemiddelen. Squads worden ondersteund door een veilige, ergonomische en inspirerende werk­omgeving.

Nieuwe technologische mogelijkheden vereisen een nieuwe bewustwording voor medewerkers. Bepaalde banen gaan verdwijnen, terwijl tegelijkertijd andere banen gecreëerd worden. Medewerkers zullen meer ingezet worden op creativiteit, design, programmeren en procesbeheersing. Om de constant veranderende omgeving bij te houden is het noodzakelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Het is de uitdaging van de industrie en het onderwijs om medewerkers hiervoor klaar te stomen. Het gaat hierbij niet alleen om de technische kennis, maar ook om de juiste mindset. In het opleiden van medewerkers zal ook het nodige veranderen. Classroom training zal voor het leren van praktische kennis en voor onderlinge interactie blijven bestaan, maar de overdracht van theoretische kennis zal drastisch veranderen. Kennis is overal toegankelijk en bovendien vaak gratis via Apps, Open source, Freeware, Wikipedia etc. Toekomstige leervormen zijn een combinatie zijn van Classroom training en E-learning, ook wel Blended learning genoemd.

Lees verder:

161103-logos-partners-smart-industy

 

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief