Symbol BV > Smart Industry > Is Nederland klaar voor SMART Industry?

Is Nederland klaar voor SMART Industry?

Hoe verder?

Nederland staat al jaren in de top 5 voor meest innovatieve landen (Global Innovation Index, 2015) en staat op de 5de positie in het ‘Networked Readiness Index’ (World Economic Forum, 2014). `SMART solutions’ zijn opvallend vaak `Dutch solutions’ (Rutte, 2014). Nederland staat verder bekend om haar zeer hoogwaardige industrie en heeft een unieke positie in Europa als het gaat om logistiek. Hierdoor heeft Nederland een goede uitgangspositie om voorop te lopen in de nieuwe Industriële revolutie ‘SMART Industry’. Dit biedt enorme mogelijkheden voor groei en kansen om werkgelegenheid terug te halen naar Nederland.

Tegelijkertijd staat de Nederlandse cultuur ook bekend als behoudend en eigenwijs. We hebben een cultuur van polderen. Hierdoor komen we vaak pas in beweging als we het allemaal met elkaar eens zijn, en dat kost tijd. Deze traagheid kan ons Nederlanders in de weg staan in het noodzakelijke verander­traject. Juist in het geval van deze vierde revolutie is het belangrijk om ons te realiseren dat het tempo en intensiteit van deze veranderingen expo­nentieel verloopt. Dit in tegenstelling tot voorgaande revoluties.

Als we het wel eens zijn, kunnen we een grote daadkracht en saamhorigheid tonen, waardoor we bergen kunnen verzetten. De belangrijkste vraag is dus hoe we elkaar kunnen enthousias­meren om in beweging te komen.

Bent u klaar voor SMART Industry?

Na het lezen van dit artikel zult u zich ongetwijfeld afvragen waar u moet beginnen. SMART Industry omvat dermate veel elementen dat het onmogelijk is om aan alle elementen dezelfde prioriteit te geven. Verder is natuurlijk elk bedrijf verschillend, wat een ook een verschillende aanpak vraagt. Voordat u begint is het nodig om een heldere strategie te formuleren met betrekking tot SMART Industry. Deze strategie moet in lijn gebracht worden met uw bestaande strategie. Ga hiermee niet over één nacht ijs, maar zet binnenkort wel de eerste stap, want stilzitten is geen optie. De ‘Factories of the Future’ zijn er nu al. Doe inspiratie op; stimuleer medewerkers om met ideeën te komen; ga met klanten en partners in gesprek, en zoek aansluiting bij één van de Fieldlabs. Momenteel zijn al meer dan 10 Fieldlabs actief en worden er nog een tiental meer verwacht.

Master Classes & Verdiepingssessies

Om u te ondersteunen in het opdoen van kennis en in het bepalen van de juiste strategie hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen. Gezamenlijk is een programma ontwikkeld van 7 Master Classes om theoretische kennis op te doen over de 7 SMART Industry elementen. Tijdens deze sessies gaan we ook in op de onderlinge samenhang en zullen een aantal managers van bedrijven die al stappen gezet hebben vertellen over hun praktische ervaringen, uitdagingen en successen.

Parallel aan de Master Classes kunt u zich verdiepen in één of meer van de genoemde SMART Industry elementen. Elke verdieping duurt twee dagen en wordt geleid door een ervaringsdeskundige in het betreffende element. De doelstelling van deze sessies is om de theorie om te zetten naar concrete doelstellingen en acties die toegespitst zijn op uw bedrijf. De sessies worden daarom in klein verband georganiseerd met maximaal vier bedrijven. De sessies vinden plaats bij de deelnemende bedrijven. U kunt individueel deelnemen, maar het is ook mogelijk om als organisatie deel te nemen.

Wilt u weten welke kansen SMART Industry uw bedrijf biedt? Zet dan nu de eerste stap en meldt u aan bij één van de projectpartners, of via onderstaand formulier. Wij zullen dan contact met u opnemen.

 

Lees verder:

161103-logos-partners-smart-industy

 

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief