Voor het MKB in Noord-Nederland zijn er twee subsidiemogelijkheden: de VIA- en de KEI-regeling. Onderstaand een korte toelichting op beide subsidieregelingen.

VIA-regeling

Via de VIA-regeling kan subsidie worden verkregen voor een project dat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen of marktomstandigheden door het ontwikkelen van organisatie-, samenwerkings- of verdienmodellen, inclusief de implementatie hiervan. Het MKB kan subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van zijn organisatie- of verdienmodel, inclusief de implementatie hiervan. Een Lean implementatie valt hier ook onder mits gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen of marktomstandigheden die aantoonbaar nieuw zijn of van toegevoegde waarde zijn op de reguliere bedrijfsvoering.

Wat houdt de VIA-subsidie in?

  • Vergoed worden 50% van de projectkosten met een maximum van € 12.500 subsidie;
  • De subsidiabele kosten bedragen alleen externe kosten.

De KEI-regeling

Om voor subsidie via de KEI-regeling in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van directe kennisoverdracht op medewerker(s). Voor subsidie komt in aanmerking het bij de aanvrager gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel van een mkb-onderneming of het inhuren van externe deskundigheid. Voorwaarde is onder andere dat de ingehuurde aantoonbaar minimaal 12 uur per week voor een minimale periode van 3 maanden op de locatie van het betreffende MKB aanwezig is.

Wat houdt de KEI-subsidie in?

  • Vergoed worden 40% van de subsidiabele kosten;
  • De minimale subsidie bedraagt € 4.000,- per project;
  • De maximale subsidie bedraagt  € 100.000 per project.

Tot slot: wanneer voldoe je aan de criteria voor het MKB?

De criteria voor MKB zijn:

  • < 250 medewerkers;
  • Jaaromzet < 50 miljoen;
  • Balanstotaal < 44 miljoen.

Meer informatie over de regelingen

Op de website van SNN lees je wat er precies nodig is voor een subsidie-aanvraag in het kader van de VIA-subsidie en de KEI-subsidie. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 31 december 2019. De aanvragen vergen echter veel voorbereiding. Begin dus op tijd! Denk je gebruik te kunnen maken van onze diensten met behulp van één van deze subsidies? Neem dan contact met ons op. Uiteraard helpen we je graag bij de aanvraag en in de uitvoering! Bel 053-20 30 240 of vul onderstaand contactformulier in!