Symbol bezit het NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

  

Symbol bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Symbol voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie.

 

NRTO: De branchevereniging met kwaliteit hoog in het vaandel

NRTO staat voor de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. De NRTO staat voor een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod realiseren.

 

Gedragscode

Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden. Symbol onderschrijft deze gedragscode.

 

STAP-subsidie & NRTO

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan worden gebruikt voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Omdat Symbol is aangesloten bij NRTO, kan het STAP-budget worden ingezet op allen trainingen van Symbol. 

NTRO

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op hoogte van nieuwste trainingen & het laatste nieuws over de verschillende sectoren. De berichten zijn geschreven door ervaren consultants in het vakgebied. Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!