Bekijk hieronder een filmimpressie van het event en scroll naar beneden om de presentaties te downloaden.

Donderdagmiddag 19 april organiseerde Symbol, samen met Burokwadraat, het event ‘Betekenisvol verbeteren in de zorg: De mens centraal!’: Hoe kun je medewerkers betekenisvol laten zijn in een omgeving vol verandering en complexiteit?

Dat kan door het ondersteunen van medewerkers in het optimaliseren van werkprocessen en hen tegelijkertijd te laten groeien in hun bewustzijn en verantwoordelijkheid. Symbol en Burokwadraat helpen organisaties deze verbinding te ontwikkelen en borgen.

Continu verbeteren in de zorg

Na de introductie van Daphne La Haye (consultant Symbol) schetste Dick Theisens (directeur Symbol) een actueel beeld van verschillende ontwikkelingen binnen de zorg:

  • Een op de drie zorgorganisaties is verlieslatend in 2016;
  • De zorg heeft te maken met stijgende uitgaven. Steeds meer mensen hebben zorg nodig en daarnaast is er sprake van stijgende administratieve werkzaamheden;
  • Door de recente bezuinigingen is het aantal medewerkers binnen de zorg de laatste jaren niet gestegen, dit leidt tot een tekort aan personeel.

Het goede nieuws is dat er inmiddels door de overheid geld beschikbaar is gesteld voor het terugdringen van het personeelstekort én voor ‘verstandige verpleeghuizen’. De vraag is dan: hoe word je een ‘verstandig verpleeghuis’? Door het ‘continu verbeteren’ te implementeren en te borgen in je organisatie! Bij continu verbeteren gaat het om het voldoen aan de wens van de klant/cliënt waarbij verspillingen uit het proces zijn gehaald. De Leanmethodiek biedt diverse tools om werkprocessen te optimaliseren. Dick Theisens lichtte een aantal tools toe, zoals 5S (een georganiseerde werkomgeving), value stream mapping (het in kaart brengen van het huidige en toekomstige proces met en zonder alle verspillingen) en het houden van dagstarts (het bespreken van onder andere wie welke taken gaat uitvoeren en welke knelpunten er in het werk worden gesignaleerd).

Ontwikkeling van betekenisvolle mensen

Hoe doe je dat in een tijd waar (zorg)organisaties moeten omgaan in een toenemende complexe omgeving en tegelijkertijd hun ‘Why?’ niet uit het oog willen verliezen? Om binnen alle dynamiek hun medewerkers (inclusief leidinggevenden) mee te nemen en hen betekenisvoller laten zijn. En ervoor zorgen dat zij vanuit hun intrinsieke motivatie, de dialoog met elkaar aangaan en vanuit de behoefte van de klant co-creëren?

Buro Kwadraat gelooft in een aanpak waarbij bewustzijnsvergroting en verantwoordelijkheid elkaar versterken. Dit leidt tot organisaties, en een samenleving, naar meer betekenisvolle mensen. De aanpak vindt zijn bedrijfskundige rechtvaardiging binnen de, wereldwijd, befaamde onderzoeksresultaten van Gallup. Hieruit blijkt dat het werkelijk bevorderen van bevlogenheid van medewerkers op 7 resultaatgebieden aantoonbaar effect heeft.

Workshop

In een pittige workshop werd de deelnemers gevraag om twee organisatiedoelen weer te geven waaraan ze zouden willen meewerken. Vervolgens drie obstakels die hen in de weg zitten om de doelstellingen te bereiken. Wat blijkt? De obstakels zitten bij jezelf! Nadat dit nieuws was verwerkt, werd door Martien Plasmeijer (Specialist gedragsontwikkeling, Buro Kwadraat) uitgelegd hoe dat dan zit. Want het klinkt toch wel een beetje als een beschuldiging, alsof je het dan niet goed hebt gedaan. De kern zit ‘m in het feit dat je anderen niet zo maar kunt veranderen, maar dat iedere verandering begint bij jezelf. Je ontvangt een prikkel en geeft hierop een reactie (prikkel – ik – reactie). Met andere woorden, jij zult als eerste iets moeten doen met (een reactie geven op) hetgeen je ziet, constateert of waarneemt (de prikkel). Aan de hand van aansprekende voorbeelden en via de ‘Geluks-/dramadriehoek’ wist Martien Plasmeijer de deelnemers te overtuigen van dit feit en deze werkwijze.

Vervolgbijeenkomst op 28 juni a.s.!

Voor veel mensen gaf dit veel herkenning en stof tot nadenken. Er bleek veel behoefte om te oefenen met tools en praktijkvoorbeelden. Helaas was er te weinig tijd om hier mee aan de slag te gaan. Daarom is voorgesteld om een vervolgbijeenkomst te organiseren. Deze gaat plaats vinden op 28 juni a.s. Wil je hier bij zijn? Registreert u zich dan alvast via onderstaand formulier. Dan houden we u op de hoogte van het programma en de locatie.

Verschillende sectoren met vergelijkbare uitdagingen

Al met al een leerzame middag met zeer betrokken en geïnteresseerde deelnemers. De deelnemers kwamen hoofdzakelijk van ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook uit enkele andere sectoren. Tijdens de sessies werd er volop gediscussieerd en praktijkvoorbeelden uitgewisseld. Uiteindelijk ging iedereen vol nieuwe ervaringen en gedachten naar huis!

Download presentaties

Via onderstaand formulier kunt u de presentatie downloaden van de plenaire sessie zodat u een en ander nog eens rustig kunt nalezen. Ook als u het event niet heeft bijgewoond en u wilt meer weten over de aanpak van Symbol en Burokwadraat, kunt u de presentatie downloaden.