Bij Thales Radar & Delivery werd in 2009 gestart met het project “Lean Fundamentals”, een programma dat bestond uit 4 bouwstenen – een lean organisatie oprichten, implementatie van 6S, beheersing van onderhanden werk en visueel management – met als doel efficiënter te produceren. Het uiteindelijke resultaat was een voorraadreductie van maar liefst 8 miljoen Euro, een halvering van de doorlooptijd van één van de bekendste radarsystemen, enorm toegenomen transparantie binnen de organisatie en een grote betrokkenheid van de medewerker op de werkvloer.

De Thales Group is een wereldwijde elektronicaonderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. De onderneming heeft meer dan 68.000 werknemers, is gevestigd in 50 landen, en heeft een omzet van zo’n 15 miljard euro. Thales Nederland is het grootste defensiebedrijf in Nederland en produceert geavanceerde radar- en infraroodapparatuur en vuurgeleidingssystemen, waaronder de APAR en SMART-L. Het bedrijf heeft ongeveer 2000 medewerkers, waarvan 1700 werkzaam zijn op de hoofdvestiging in Hengelo.

“Mensen maken Lean”

Aldus Marcel Damen, Industrial Supply Manager bij Thales Hengelo. Marcel startte in 2009 het project Lean Fundamentals bij Thales. Motto daarbij was ”Build to excel”. Eerst bouwen om later te kunnen excelleren.

‘One-stop-shopping’ bij Symbol

Marcel: “We hebben in 2009 voor Symbol gekozen als onze partner omdat we destijds onvoldoende kennis in huis hadden om zelf het project op te kunnen starten. We wilden een model vinden waarbij we in ieder geval een kennisinjectie zouden krijgen. Ook wilden we ervoor zorg dragen dat de kennis die van buiten kwam in de organisatie zou blijven. We zijn op zoek gegaan naar een partij die zowel op strategisch niveau het management beleidsmatig zou kunnen ondersteunen, als projecten zou kunnen uitvoeren. Daarbij zou die partij opleidingen moeten kunnen verzorgen. We wilden dus in zee met één leverancier die ons het totale pakket zou kunnen leveren. Soort van One-stop-shopping dus. Via een relatie zijn we in contact gekomen met Symbol. Naast het genoemde kon Symbol ook mensen bieden om extra support te leveren. Die flexibiliteit plus het feit dat Symbol dus alles in huis heeft – strategisch management support, coaching en trainingen -, heeft ertoe geleid dat we voor Symbol hebben gekozen.”

Een professionele uitstraling door 6S

Leon Hagendoorn, Lean Champion voor Radar & Delivery, coördineert het lean programma voor dit onderdeel van Thales. “Nadat er in 2009 een organisatie was opgezet met een lean champion, lean facilitatoren en een aantal mensen was opgeleid, hebben we gezamenlijk met Symbol een lean fundament gelegd, door een 6S werkplekorganisatie toe te passen, onderhanden werk (OHW) beheersbaar te maken en visueel management te introduceren. In een tijdsbestek van zo’n 2 jaar werd 6S uitgerold over 22 werkcellen, waar in totaal zo’n 500 tot 600 man bij betrokken was. 6S spreekt voor zich”, aldus Leon. “Het ging bij ons met name om een professionele uitstraling en om de veiligheid. Daarom hebben we zelf de 6e S van ‘Safety’ toegevoegd aan 5S. Het meest opvallende resultaat? Als er klanten op bezoek zijn, durft iedereen gewoon weer de vloer met ze op.”

Inzicht in en beheersing van onderhanden werk

“Symbol introduceerde bij ons het ‘onderhanden werk’ (OHW) magneetbord. Hierop konden we visualiseren welk werk er op de afdeling lag en op welke manier het door de afdeling gaat.

Leon: “Dit plaatje komt uit de training van Symbol, een schip dat op het water vaart. Het water daalt, de rotsen worden zichtbaar. Dat zijn de problemen die je moet oplossen. Marcel voegt toe: “We hebben het water inmiddels zover laten zakken dat het werken met kaartjes op productie-orderniveau niet meer werkt. Het magnetische OHW bord hebben we inmiddels gedigitaliseerd. We zijn met zo’n 500 productie-orders tegelijkertijd op de werkvloer begonnen. Dat ging al snel naar 300, nu naar 200. Dus minder orders, maar sneller door het proces, waardoor de doorlooptijd enorm wordt verkort.“

Visueel management

Als laatste onderdeel van het lean fundament werd het visueel management geïntroduceerd. Hiertoe werden er een aantal KPI’s opgesteld en gevisualiseerd op 9 A-4tjes op een planbord. De KPI’s waren gericht op safety, 6S, doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid, kosten en kwaliteit, Deze worden wekelijks geüpdatet. Hiermee is voor alle betrokkenen, zowel het management als op de werkvloer, inzichtelijk gemaakt hoe de processen ervoor staan. Eveneens maakt deze heldere presentatie het mogelijk om snel te schakelen in het geval er KPI’s afwijken van hetgeen gewenst is.

Blijven verbeteren als ruggengraatproces

Toen het lean fundament éénmaal was gebouwd, kon de volgende fase en wellicht de belangrijkste fase worden ingegaan: het excelleren en continu verbeteren. Leon: “Iedere afdeling is begonnen met het maken van een zogenaamde een Value Stream Map (VSM), die zorgt voor inzicht in verspillingen en overbodige processtappen. Met Value Stream Mapping brachten we eerst de huidige situatie in kaart (Current State Map). Na het analyseren hiervan wordt een VSM geproduceerd van de ‘ideale’ situatie (Future State Map). Het resultaat was een aantal verbeterprojecten om tot de ideale situatie te komen. Alle werkcelleiders en managers hebben een training gekregen in continu verbeteren.”

“Hou het simpel en consistent”

“Het was niet eenvoudig om de mensen mee te krijgen. Het is een echt verandertraject geweest”, vervolgt Marcel. “En net zoals bij andere verandertrajecten krijg je te maken met weerstand. Je moet volhardend zijn en geduld hebben en de resultaten inzichtelijk maken. Blijf dat ook doen. Mensen zijn al snel vergeten hoe het was. En blijf consistent, houd de kern vast. Dat kun je doen door een boodschap te hebben die simpel, goed uit te leggen en daardoor ook goed te herhalen is. Kies een paar speerpunten waar je alles aan kunt ophangen en waar je steeds bij terug komt. Bij Thales wordt hiervoor een symbolisch ‘huis’ gehanteerd. Hierin schuilt de basisfilosofie. Alle elementen zitten daarin. Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen hier weer ingepast worden. Zo houd je de boodschap consistent en blijft deze krachtig.”

We hebben alle investeringen meer dan terugverdiend..

“Het lean fundamentals project hebben we begin 2012 afgrond. Het hele traject heeft ons veel opgeleverd en doordat we nog steeds continu aandacht hebben voor verbeteren en de lean denkwijze hebben verankerd in onze organisatie, levert het ons nog steeds veel op. We hebben heel veel inzicht gekregen in de processen. Inmiddels is OHW gehalveerd binnen de techniek en is de doorlooptijd gereduceerd. Daarnaast zijn de buffers tussen de afdelingen enorm verminderd. Door de combinatie van snellere doorlooptijd binnen de werkcellen en de afname van de buffers tussen de cellen kunnen we wel stellen dat één van onze hardlopers in radarsystemen nu binnen 12 maanden geleverd kan worden waar voorheen zo’n 24 maanden voor stond. Bovendien hebben we een voorraadreductie gerealiseerd van 8 miljoen Euro. Maar wat het ons vooral ook heeft gebracht is veel meer transparantie en betrokkenheid van de medewerkers bij het proces.”