design delivery symbol

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Inschrijven
 • Informatie aanvragen
 • Binnen een organisatiebrede Lean of Lean Six Sigma implementatie is het opleiden van medewerkers een cruciaal onderdeel. Het is belangrijk om een duidelijke verbinding te leggen tussen het strategisch verbeterplan en de noodzakelijke competenties van betrokken medewerkers. Naast het analyseren van de behoefte besteden we in deze masterclass ook veel aandacht aan het ontwikkelen van trainingen en didactische vaardigheden. Tenslotte behandelen we het borgen van kennis door middel van het train-the-trainer principe.

  Voor wie

  Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die intern in de organisatie trainingen gaat ontwikkelen en verzorgen waaronder ploegleiders, afdelingsmanagers, Green Belts, Black Belts en Master Black Belts. Enige voorkennis over Lean Six Sigma is echter niet vereist.

  Doelstelling

  In deze compacte masterclass leert u de opleidingsbehoefte in een verbeterprogramma in kaart te brengen. U leert tevens hoe u opleidingsprogramma’s ontwerpt en ontwikkelt. Verder ontplooit u tijdens deze masterclass uw eigen didactische vaardigheden.

  Inhoud

  • Opleidingsbehoefte analyseren
  • Keuzes maken voor een globaal ontwerp
  • Training design en curriculumontwerp
  • Leerstijlen van Kolb
  • Leervoorkeuren van volwassenen
  • Ontwikkeling en implementatie van training
  • Werkvormen en het gebruik van digitale leermiddelen
  • Competenties en rollen van een trainer
  • Didactische vaardigheden
  • Groepsdynamica
  • Didactische vaardigheden, presentatie vaardigheden en moderatie
  • Transfer en borging

  Materiaal

  De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

  Niveau

  HBO / HBO +

  Duur

  1 dag

 • Wat houdt Design & Delivery in?

  In deze compacte masterclass leert u de opleidingsbehoefte in een verbeterprogramma in kaart te brengen. U leert tevens hoe u opleidingsprogramma’s ontwerpt en ontwikkelt. Verder ontplooit u tijdens deze masterclass uw eigen didactische vaardigheden. In overzicht van de onderwerpen vindt u onder de tab ‘inhoud’.

  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Opleidingsbehoefte analyseren
  • Opstellen van leerdoelen (Bloom)
  • Training design en curriculumontwerp
  • Leerstijlen van Kolb
  • Leervormen (Flipped classroom)
  • Voordoen-Meedoen-Zelfdoen principe
  • Gebruik van digitale leermiddelen
  • Ontwikkeling van training en alternatieven voor Powerpoint
  • Opstellen lesplan en leerplan
  • Implementatie van training en werkvormen
  • Didactische vaardigheden, presentatie vaardigheden en moderatie
  • Opleidingsevaluatie (Kirkpatrick)
  • Borging van kennis en het ‘Train-the-Trainer’ principe
 • Prijs & inschrijven

 • Informatie aanvragen over deze masterclass?

BewarenBewaren