Symbol BV > Trainingen > Lean Six Sigma Champion

Lean Six Sigma Champion «

Deze training gaat over het succesvol opzetten en inrichten van organisaties conform Lean en Six Sigma principes en vanuit de continu verbeteren gedachte. Wat is de rol van het management en de projectleiders (leiderschap versus ambassadeurschap) en hoe koppelen we dit aan de strategie van de organisatie? De Champion identificeert projecten die bijdragen aan de afdelings- en businessdoelstellingen en is initiator en opdrachtgever van een Lean Six Sigma project.

Voor wie

Het Management Team, projectleiders en andere leidinggevenden van bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met Lean en Six Sigma of daar binnenkort mee beginnen.

Doelstelling

In veel gevallen wordt deze training met het Management Team georganiseerd aan het begin van een breder Lean of Six Sigma implementatietraject. Tijdens de training wordt gekeken waar de organisatie nu staat, wat de doelstellingen zijn en hoe het plan er uit moet zien om deze doelstellingen te realiseren. De training is ook op basis van open inschrijving te volgen waarbij u samen met anderen bespreekt wat de mogelijkheden zijn voor een Lean of Six Sigma implementatie. Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de businessdoelstellingen. U bent in staat de juiste projecten te selecteren, af te bakenen en de voortgang te beoordelen. Tenslotte weet u wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het invoeren van Lean Six Sigma.

Inhoud

 • World Class maturity model
 • Uitvoeren Lean Six Sigma Scan & Opstellen improvement roadmap
 • Hoshin Kanri / Policy Deployment
 • Projectselectie (selecteren, prioriteren en afbakenen)
 • Lean Six Sigma organisatie (rollen en verantwoordelijkheden)
 • Opzetten Kaizen organisatie / Continu verbeterteams
 • Lean Principles en Tools
 • DMAIC roadmap
 • De juiste vragen stellen tijdens Six Sigma Tollgate reviews
 • CAP – Change Acceleration Process (Kotter)
 • Change Management volgens Dual Core benadering (Daft)
 • Communicatie en het House of Quality
 • Toyota Kata aanpak

De training kan zowel in-company als op basis van open inschrijving gevolgd worden. De inhoud wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers. De open training vindt plaats bij één of twee van de deelnemende bedrijven en organisaties. De datum wordt bepaald in overleg met de deelnemers (u kunt zich dus aanmelden, vervolgens wordt de datum bepaald). Naast theoretische kennis bespreken we ook de praktische toepassing van Lean Six Sigma bij deze bedrijven. Het leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van de open training.

Materiaal

De training voorziet in een trainingsmanual voor elke deelnemer. Verder ontvangt u een toegangscode voor de online Lean Six Sigma Scan. Deze kan breed binnen de organisatie gebruikt worden.

Niveau

Management

Prijs

Deze training wordt zowel als ‘Open Training’ als ‘In-company’ gegeven. De prijs voor de ‘Open Training’ bedraagt € 1.195,-; de prijs voor ‘In-company’ is op aanvraag. Aanmelden of aanvragen kan via onderstaande link (vermeldt u in de e-mail waar het om gaat).

>> Aanmelden voor ‘Open Training’ of ‘In-company’ training aanvragen

Branche: I = Industrie   D = Dienstverlening   Z = Zorg   A = Algemeen
InschrijvenPlaatsBrancheStartdatumAlle dataDuurPrijsPrijs extraMeer infoStartgarantie

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief