trainingen symbol

Symbol is een gerenommeerde opleider op het gebied van organisatieontwikkeling, procesverbetering en kwaliteitsmanagement. Jaarlijks volgen duizenden mensen onze trainingen, hetgeen hen helpt om processen efficiënter in te richten en kwaliteit te verbeteren. Enthousiaste en ervaren trainers brengen de theorie op praktische wijze over.

Wij vinden een goede balans tussen formeel en informeel leren belangrijk en werken daarom volgens het ‘Voordoen – Meedoen – Zelf doen’ principe. Wij zijn er van overtuigd dat modereren belangrijker is dan doceren. Het leren van de ervaringen van de trainer en van de andere deelnemers staat hierin centraal. Zoals Confucius het meer dan 2000 jaar geleden al zei: ‘Ik onthoud 10% van wat ik hoor, maar 90% van wat ik hoor, zie én doe’.

Zowel in het voortraject, het opleidingstraject als in de nazorg besteden we veel aandacht aan het gewenste resultaat. Wij adviseren om een concreet verbeterproject te koppelen aan de opleiding. Desgewenst blijven we ook na de opleiding de deelnemer coachen in het uitvoeren van zijn of haar project.

Lean Six Sigma

De trainingen die Symbol geeft variëren van basis niveau tot gevorderd. De trainingen van Symbol zijn opgesteld volgens de erkende ASQ standaarden. Binnen Lean Six Sigma worden er vier niveaus onderscheiden. Voor ieder niveau bieden wij een training aan. Welke opleiding het best bij u past, hangt af van uw rol in het verbeterproces. Als richtlijn kunt u onderstaande tabel aanhouden:

Yellow Belt Alle niveaus Iedereen die de basisprincipes en instrumenten van Lean Six Sigma wil leren kennen
Orange Belt MBO – HBO Iedereen die direct of indirect betrokken is bij procesverbetering in zijn/haar eigen werkomgeving of als teamlid in een groter project
Green Belt HBO – HBO+ Afdelingsmanagers, engineers, proceseigenaren en procesbeheerders, die werken aan procesverbetering, zowel als teamlid als projectleider
Black Belt HBO – HBO+ Projectmanagers, afdelingsmanagers, senior engineers, proceseigenaren en consultants die als projectleider werken aan procesverbetering

beoordeel symbol

Lean

Lean Manufacturing kent vijf principes: Klantwaarde, Waardestroom, Flow, Pull en Continu verbeteren. Deze zijn beschreven door Womack, Jones en Roos in een tweetal succesvolle Lean-boeken getiteld ‘The machine that changed the World’ (1990) en ‘Lean Thinking’ (1996). Beide boeken gaan over de revolutie in de industrie en beschrijven uitvoerig het ‘Toyota Productie Systeem’. Ze vergeleken deze manier van werken met de traditionele massaproductie zoals die werd toegepast door andere bedrijven in de westerse wereld. Zij beschreven de volgende vijf principes in hun boek ‘Lean Thinking’, gebaseerd op hetgeen ze geobserveerd hadden bij Toyota.

In onze boeken uit de ‘Climbing the Mountain’-reeks worden deze principes en bijbehorende technieken uitvoerig beschreven. Ook worden voorbeelden beschreven die laten zien hoe het toepassen van deze principes en Lean-technieken resulteren in kortere doorlooptijden en betere kwaliteit.

Toyota heeft het ‘Toyota Productie Systeem’ (TPS) ontwikkeld. Het TPS heeft ideeën geleend van Ford, maar vervolgens is de ‘Just In Time’ filosofie door Toyota ontwikkeld om de problemen van de hoge voorraden te voorkomen. Het systeem gaat echter verder dan een opsomming van technische en logistieke tools. Het omvat ook principes over visie, samenwerking en management. Een gedetailleerde beschrijving van het systeem en de 14 principes staan beschreven in het boek ‘The Toyota Way’ (Jeffrey K. Liker, PhD, 2004).

Lean trainingen

Lean Yellow Belt Lean Green Belt Lean Black Belt

Lean Six Sigma trainingen

Lean to Lean Six Sigma Green Belt Lean to Lean Six Sigma Black Belt

Yellow belt Orange belt Green belt

Green to Black Belt Black belt Master Black belt

Champion