Design & Delivery

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die intern in de organisatie trainingen gaat ontwikkelen en verzorgen waaronder ploegleiders, afdelingsmanagers, Green Belts, Black Belts en Master Black Belts.
1 dag
HBO / HBO+
Geen
Andere info

Binnen een organisatiebrede Lean of Lean Six Sigma implementatie is het opleiden van medewerkers een cruciaal onderdeel. Het is belangrijk om een duidelijke verbinding te leggen tussen het strategisch verbeterplan en de noodzakelijke competenties van betrokken medewerkers. Naast het analyseren van de behoefte besteden we in deze masterclass ook veel aandacht aan het ontwikkelen van trainingen en didactische vaardigheden. Tenslotte behandelen we het borgen van kennis door middel van het train-the-trainer principe.

Voor wie

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die intern in de organisatie trainingen gaat ontwikkelen en verzorgen waaronder ploegleiders, afdelingsmanagers, Green Belts, Black Belts en Master Black Belts. Enige voorkennis over Lean Six Sigma is echter niet vereist.

Doelstelling

In deze compacte masterclass leert u de opleidingsbehoefte in een verbeterprogramma in kaart te brengen. U leert tevens hoe u opleidingsprogramma’s ontwerpt en ontwikkelt. Verder ontplooit u tijdens deze masterclass uw eigen didactische vaardigheden.

Trainingsmogelijkheid

Direct inschrijven

Materiaal

De training voorziet in een hand-out voor elke deelnemer.

Niveau

HBO / HBO +

Duur

1 dag

Inhoud van training

In deze compacte masterclass leert u de opleidingsbehoefte in een verbeterprogramma in kaart te brengen. U leert tevens hoe u opleidingsprogramma’s ontwerpt en ontwikkelt. Verder ontplooit u tijdens deze masterclass uw eigen didactische vaardigheden. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Opleidingsbehoefte analyseren
 • Opstellen van leerdoelen (Bloom)
 • Training design en curriculumontwerp
 • Leerstijlen van Kolb
 • Leervormen (Flipped classroom)
 • Voordoen-Meedoen-Zelfdoen principe
 • Gebruik van digitale leermiddelen
 • Ontwikkeling van training en alternatieven voor Powerpoint
 • Opstellen lesplan en leerplan
 • Implementatie van training en werkvormen
 • Didactische vaardigheden, presentatie vaardigheden en moderatie
 • Opleidingsevaluatie (Kirkpatrick)
 • Borging van kennis en het ‘Train-the-Trainer’ principe

Informatie aanvragen over deze masterclass?

Andere trainingen en diensten

Het Six Sigma vervolg op de Lean Black Belt training.

Meer informatie

Het Six Sigma vervolg op de Lean Green Belt training.

Meer informatie

Champion & (Lean) Leadership

Voor directies en managers

Het opzetten van een continu verbeterorganisatie vergt een duidelijke strategie en aanpak. Deze masterclass gaat in op de rol van het management.

Meer informatie