verbeteren van processen

Continu verbeteren vereist dat organisaties er alles aan doen om processen continu te vereenvoudigen, te verbeteren en op elkaar af te stemmen. Dit houdt ook in dat onnodige procedures, protocollen en controles afgeschaft dienen te worden. Het resultaat hiervan is dat de organisatie in staat is om efficiënt en effectief te reageren op gebeurtenissen.

Het bepalen van de juiste verbeterstrategie en het instrumentarium hangt af van het huidige volwassenheidsniveau van de organisatie. Als een organisatie bezig is met het bereiken van een bepaald niveau, dan moet het ook aandacht hebben voor het borgen van de voorgaande niveaus. Als een organisatie zich bijvoorbeeld op het derde niveau (‘Predictable’ oftewel voorspelbaarheid) richt, dan moet dit worden ondersteund door een stevig fundament en een verbetercultuur.

 

proces verbeteren

BewarenBewaren