Het 3e symposium van Lean Construction Network (LCN-NL) vond plaats op 13 April 2016. Een bijzondere locatie bij het Saxion in Enschede met een aansprekende titel:  “Lean als LEGO”.

Matthijs van Dijk: “Standaardisatie in de woningbouw”
De aftrap werd gedaan door Matthijs van Dijk (WELL DESIGN) waarbij hij de nadruk legde op standaardisatie van de woningbouw, zonder dat dit allemaal tot dezelfde huizen leidt. Hij pleitte voor platformontwerpen: een manier van ontwerpen waarbij je het technisch gedeelte standaardiseert. Immers een huis bestaat altijd uit een fundering, vier muren, verdiepingen en een dak. Maar waarbij wel gevarieerd kan worden in de buitgevel, indeling en uiteraard in de afbouw. Dit platformontwerp gaf de nodige standaardisatie voor de bouwketen waardoor deze steeds verder kon worden ontwikkeld en verbeterd. Waarbij tevens werd voldaan aan de behoefte voor variatie voor de klant. Bouwen op één dag was de uitkomst die zelfs Dick Wessels voor onmogelijk had gehouden. Een aantal discussievragen ging in op de wenselijkheid om op één dag te kunnen bouwen.

De workshops
Legogame - Lean in de BouwNa de plenaire opening was er keuze tussen verschillende workshops, waaronder een serious game met Lego, 3D Printing en interactieve presentaties van bouwers die al stappen hadden gezet op het gebied van Lean bouwen.

Janssen de Jong
In de presentatie van Janssen de Jong werd hun ééndaagse renovatie-concept toegelicht. Door optimale samenwerking met ketenpartners en gebruik te maken van o.a. Lean plannen, 5S en Kaizen (voortdurend met kleine stappen verbeteren) werd hun concept werkelijkheid. De grote voordelen voor hun klanten (huurders en woningbouwverenigingen) is de korte hindertijd en het hoge comfort.

 

Presentatie Janssen de Jong - Lean in de Bouw

Trebbe Bouw
De andere presentatie was van Trebbe Bouw over hun  platformconcept “Basis wonen”. Door langdurige samenwerking te zoeken in de waarde keten heeft het bedrijf grote stappen gemaakt. De Lean verspillingen zijn tegengegaan door steeds verder teamoptimalisatie, waardoor het mogelijk was om tegen lage prijzen, snelle bouwtijd met hoge mate van keuze de uiteindelijke woningen te realiseren. Ook in de discussie van Trebbe kwam naar voren wat de meerwaarde is van kortere bouwtijd tegen een engineering en productieperiode die al 2/3 deel van de totale doorlooptijd bevatten.

 

Lean afstudeerprojectenTussentijds werden er drie pitch-presentaties gegeven door studenten oven hun Lean relateerde afstudeerprojecten. Variërend van Composiet als gestandaardiseerd bouwmateriaal tot  realiseren van Lean in de bouwketen.

Hodes Bouwsystemen
Ter afsluiting deelde Antonie ter Harmsel (HODES BOUWSYSTEMEN) zijn visie over de bouw en de verandering die langzaam plaats vindt. Waarbij de aannemer langdurige samenwerkingen aangaat met haar klanten en leveranciers en waarbij de nadruk meer komt te liggen op sociale innovatie en betere samenwerking.